Inspecties opgeleverd werk

Inspecties opgeleverd werk

Elk VEB-beveiligingsinstallatiebedrijf zal eenmaal per jaar een opgeleverde installatie aan een inspectie moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB 4-Kwaliteitsregeling. Hierdoor kan de kwaliteit van opgeleverd werk worden getoetst, maar ook worden bewaakt. 

Inspectie Instelling

De VEB heeft VEB-coaches en inspecteurs, die deskundig en ook bewezen betrouwbaar zijn. Naast coaching zal ook een opgeleverd werk aan een inspectie worden onderworpen. Daarnaast maakt de VEB gebruik van inspecteurs van een II (Inspectie Instelling) die onder toezicht staan van de Raad van Accreditatie (RvA). Een II (Inspectie Instelling) voert uitsluitend een inspectie uit op opgeleverd werk zonder coaching. 

Bonus-Malussysteem

In de VEB4-Kwaliteitsregeling is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij bedrijven waarbij de inspectie onvoldoende blijkt. In eerste instantie zal een bedrijf extra coaching of begeleiding krijgen. Dit kan gepaard gaan met her-inspecties (maximaal 4 per jaar) in combinatie met het (tijdelijk) intrekken van de VEB-erkenning. Indien er geen verbetering optreedt, zal van het beveiligingsbedrijf het VEB-lidmaatschap worden ingetrokken. Aan herinspecties zijn altijd kosten verbonden.

Online inzage in het inspectie keuringsrapport

Het streven is om binnen zes weken na keuring de rapportage online te plaatsen achter de inlog op het dashboard in het ledenportaal. 

Inspectiedatum

Via de mail wordt de inspectiedatum gecommuniceerd en deze is ook te raadplegen achter de inlog op het dashboard in het ledenportaal.