Verschillen tussen VEB en BORG

Verschillen tussen VEB en BORG

Verschillen en overeenkomsten tussen een VEB-erkend beveiligingsbedrijf en een BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf

Qua uitvoering van werkzaamheden zijn er geen verschillen tussen beide soorten bedrijven; beide bedrijven hanteren de VRKI en kunnen kwaliteitsdocumenten afgeven voor opgeleverd werk. Dit zorgt ervoor dat deze documenten van beide bedrijven door verzekeraars geaccepteerd worden.

Een VEB-erkend beveiligingsbedrijf werkt conform de eisen van de Wet PBR en de VEB4-Kwaliteitsregeling, waarbij de VRKI de basis is.
Een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf werkt conform de eisen van de Wet PBR en de BORG. Ook deze bedrijven werken volgens de VRKI.

Verschillen

De verschillen van beide regelingen zijn vooral te vinden in:

 1. Het inspectiebeleid
 2. Inrichting van het bedrijfsproces
 3. Visie op de samenhang tussen “OBER” maatregelen
 4. Controle op verklaring van betrouwbaarheid
 1. Inspectiebeleid:
  De inspecties van de VEB hebben een coachend karakter en werkt met VEB inspecteurs aan behoud en constante verbetering van de kwaliteit. Daarnaast wordt om de 3 jaar de inspectie uitgevoerd door een onafhankelijke II (Inspectie Instelling).
  Een BORG-bedrijf wordt altijd geïnspecteerd door een II (Inspectie Instelling). Een II (Inspectie Instelling) coacht niet.
 2. Inrichting van het bedrijfsproces:
  De VEB legt het accent van de te leveren en de te controleren kwaliteit op het opgeleverde werk. Het bedrijfsproces is uiteraard ook van belang, maar is minder aan vast opgelegde regels gebonden zoals dat in de BORG-regeling is vastgelegd.
 3. Visie op de samenhang tussen “OBER” maatregelen:
  Net zoals bij BORG is ook bij de VEB een deel van de benodigde beveiligingsmaatregelen (of O, of B, of E, of R) van de geconstateerde VRKI op te leveren met een kwaliteitsdocument, een certificaat of een opleveringsbewijs. Bij BORG kan of een certificaat elektronisch of een certificaat bouwkunde worden afgegeven. De VEB streeft echter totaal beveiliging na. Pas als alle maatregelen conform de VRKI (zowel elektronisch als bouwkunde) zijn uitgevoerd kan een certificaat worden verstrekt. Dit is wel zo duidelijk voor alle betrokkenen.
 4. Betrouwbaarheid:
  VEB-erkende beveiligingsbedrijven worden real time gecontroleerd of ze aan de Wet PBR voldoen. Is de verklaring van betrouwbaarheid verlopen (geldigheid van 3 jaar), dan dient een nieuwe verklaring overlegd te worden. Zonder geldige verklaring van betrouwbaarheid verliest een VEB-erkend beveiligingsbedrijf de VEB-erkenning. Hierdoor staat dit bedrijf niet meer op het ledenoverzicht en kunnen er ook geen kwaliteitsdocumenten meer afgegeven worden. BORG-beveiligingsbedrijven worden uitsluitend tijdens hun audit hierop gecontroleerd.