PBO – Inspectie

Inspectie

Kwaliteitsgarantie

Verplichte jaarlijkse inspectie / kwaliteitsbegeleiding

Elke bij de VEB aangesloten PBO, of dit bedrijf nu wel erkend, niet erkend of aspirant lid is, zal elk jaar een keuring krijgen. Dit is geregeld in de VEB-Kwaliteitsregeling: Vakgroep PBO. Door deze verplichte jaarlijkse keuring kan de kwaliteit van het bedrijf en de geleverde diensten worden getoetst, maar ook worden bewaakt.

Inspectie door VEB

De VEB heeft eigen coaches, die deskundig en bewezen betrouwbaar zijn. Zij coachen en begeleiden bij het bedrijfsproces. Daarnaast maakt de VEB ook gebruik van inspecteurs van een II (Inspectie Instelling).

Bonus-Malussysteem

In de VEB-Kwaliteitsregeling: Vakgroep PBO is vastgelegd hoe er wordt gehandeld bij bedrijven waarbij de inspectie-keuring niet positief is verlopen. In eerste instantie zal een bedrijf extra coaching en begeleiding krijgen. Dit kan gepaard gaan met extra keuringen (maximaal vier per jaar) en afhankelijk van de aard van het geconstateerde gebrek, eventueel met het intrekken van de VEB-erkenning. Indien er geen verbetering waar te nemen is, zal van het beveiligingsbedrijf het VEB-lidmaatschap worden ingetrokken. Aan een herinspectie zijn altijd kosten verbonden.

Online inzage in uw inspectie-keuringsrapport

Ons streven is om zes weken na keuring de rapportage online te plaatsen. Deze rapportage is na inloggen te raadplegen. Gezien de privacy gevoeligheid van deze gegevens zijn deze door middel van een extra inlogcode beveiligd. Deze code is aan te vragen en ontvang je direct per mail.   

Eerstkomende inspectie-keuringsdatum

Wij benaderen je over de door ons ingeplande datum van ons jaarlijkse bezoek.