Camera "Helder Zicht"

Camerabeveiliging

Het gebruik maken van camera's is een beveiligingsmaatregel die een diefstal, fraude of een overval kan signaleren. Daarnaast kan camerabeveiliging ingezet worden ter verificatie van alarmmeldingen. 
Om tot een goede keuze te komen voor de juiste camerabeveiliging is het  belangrijk te bepalen waarvoor de camerabeelden gebruikt gaan worden.

Identificatie:  Op het camerabeeld staan details voor een duidelijke identificatie van een persoon of voorwerp
Herkenning:   Personen en voorwerpen zijn duidelijk te herkennen. De kleine details ontbreken.
Observatie:    Op de beelden kan men zien wat er gaande is in de omgeving. Echter geen details.

Er kunnen verschillende toepassingen in één camerabeveiligingssysteem gebruikt worden. 

Helder zicht:
De Web applicatie "Helder Zicht" is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de ondernemersverenigingen Federatie Veilig Nederland, Techniek Nederland en VEB. 
Deze handige digitale checklist is een hulpmiddel voor de projecteringsdeskundige CCTV bij het systematisch ontwerpen van vrijwel elk camerasysteem in de segmenten retail, MKB en tankstations. De Web applicatie vormt daarmee een belangrijke schakel in een keten van maatregelen die, onder de naam "Helder Zicht" zal gaan leiden tot gecertificeerde CCTV-systemen, met kwaliteitsborging van importeur tot eindklant.