VEB 3 Kwaliteitsregeling

De VEB heeft in 2009 de VEB 3 Kwaliteitsregeling geïntroduceerd als aanpassing op de toen geldende VEB 2000. De doelstelling om een breed gedragen regeling in de markt te zetten, met name gericht op kwaliteit van opgeleverd werk en gecontroleerde vakbekwaamheid van installatiebedrijven, is behaald.

Input van verzekeraars gewaardeerd:
Verzekeraars hebben geholpen bij het tot stand brengen van de regeling door mee te denken en input te geven. Zo is onder andere het inspectiebeleid aan de regeling gekoppeld. 

Basis van de VEB 3 Kwaliteitsregeling:
Uitgangspunten van de regeling zijn de wet PBR en de VRKI. Daarnaast is kwaliteit van opgeleverd werk een belangrijk speerpunt. De kwaliteit van het opgeleverde werk wordt bewaakt door middel van jaarlijkse coaching en/of inspecties van opgeleverd werk. Daarbij worden onze installateurs gecoacht en begeleid, ook ten aanzien van hun bedrijfsvoering. Alles gericht om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren en te behouden.

VEB Erkenning:
Bedrijven die aan de in de VEB 3 Kwaliteitsregeling gestelde eisen voldoen, mogen zich VEB Erkend Beveiligingsbedrijf noemen. Ze adviseren en installeren conform de VRKI, zijn bewezen betrouwbaar en leveren goed werk af. Alle VEB Erkende Beveiligingsbedrijven voldoen dan ook aan de VEB 3 Kwaliteitsregeling en mogen kwaliteitsdocumenten afgeven.