VRKI - Verbeterde Risico Klassenindeling

De Verzekeraars hebben samen met het CCV, de VEB en overige belanghebbenden, de VRKI ontwikkeld. Dit is een instrument om de mate van beveiligingsmaatregelen in een bepaalde risicoklasse te kunnen bepalen. Voor een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI een vereiste. 

Particulier en de inboedel:
De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van - voor inbrekers - attractieve zaken van de inboedel, zoals o.a. audiovisuele- en computerapparatuur, lijfsieraden, contact geld of waardepapieren, bijzondere bezittingen (kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen). De totale (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risico klasse. In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse horen.

Bedrijf en de inventaris en goederen:
De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel/showroom of in een magazijn). In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen bij welke risicoklasse horen.

Beveiligingsmaatregelen, een totaal concept:
De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen. Men spreekt ook wel over OBER maatregelen:
- O staat voor Organisatorisch
- BK staat voor Bouwkundig
- EL staat voor Elektronisch
- RE staat voor Reactie
Daarnaast spreekt men over schildetectie (SD), meeneembeperkende maatregelen (ME) en compartimentering (CO).

Advies en installatie overeenkomstig de VRKI:
Een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf zal, gebaseerd op de VRKI, een intakedocument invullen en desgewenst een beveiligingsplan opstellen. Het intakedocument is een adviesdocument. Of dit advies opgevolgd gaat worden, is afhankelijk van de wens van de klant en kan ook afhangen van de eisen van zijn verzekeraar. Dit wordt op het intakedocument aangegeven. Op het kwaliteitsdocument dat door het beveiligingsbedrijf kan worden afgegeven, staat het advies en wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. 

Kennis van de VRKI:
Kennis van de VRKI noodzakelijk en ook overeenkomstig de VEB 3 Kwaliteitsregeling verplicht. De VEB organiseert VRKI opfristrainingen. Deze VRKI opfristraining staat ook open voor niet VEB leden, zoals tussenpersonen van/of verzekeraars en overige geïnteresseerden. De training kan desgewenst ook in-company gegeven worden.