FAQ PAC

PAC

Op dat moment kan er niet 100% voldaan worden aan de VRKI. Indien een object wordt beveiligd met de VEB-4 als uitgangspunt en er wordt voor 100% voldaan aan de VRKI (certificaat) is een doormelding naar een PAC in Nederland noodzakelijk.

Uitsluitend meldkamers gevestigd in nederland mogen  meldingen doorgevan aan de politie. Het systeem moet ook in staat zijn om een geverifieerde melding te geven anders mag de PAC bij een optredende melding de politie niet inschakelen.

Indien er een VEB-opleveringsbewijs is/wordt afgegeven wil dit zeggen dat de VRKI niet voor 100% is gevolgd. Op het opleveringsbewijs moeten op dat moment de afwijkingen ten opzichte van de VRKI worden genoteerd.

De afwijking zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de doormelding verloopt via een Alarmcentrale in het buitenland. Op dat moment kan deze Alarmcentrale bij een optredende melding een alarm opvolgingsdienst in Nederland inschakelen.

Het is echter niet mogelijk dat de buitenlandse Alarmcentrale de melding doorgeeft aan de Nederlandse Politie!

Indien er een VEB-certificaat is/wordt uitgegeven wil dit zeggen dat de VRKI voor 100% is gevolgd. Er zijn dan ook geen afwijkingen ten opzichte van de VRKI mogelijk en de PAC moet in nederland gevestigd zijn, zodat meldingen aan de politie doorgegeven kunnen worden. 

Ja, dat kan. Indien de Installateur niet voldoet aan art. 4.5.6. van de BORG PAC regeling, dan staat deze als zodanig bij de PAC geregistreerd als “niet gecertificeerd”. Bij evt. alarmmeldingen van zijn aansluitingen mag er geen melding naar de politie doorgegeven worden.

De melding mag wel naar contactpersonen, bewakingsdiensten etc. etc.