Fonds Slachtofferhulp

Het Pieter van Vollenhoven fonds is onderdeel van Fonds Slachtofferhulp

Ondersteuning

De VEB ondersteunt het Pieter van Vollenhoven Fonds omdat de VEB-leden maatschappelijk betrokken zijn! De VEB-leden werken samen aan een veilig Nederland, voor iedereen. Helaas blijkt nog steeds dat criminaliteit (zoals inbraak en diefstal) toeneemt. Dit veroorzaakt schade, zowel materieel als emotioneel. Het Pieter van Vollenhoven Fonds is opgericht door het Fonds Slachtofferhulp om incidenteel noodhulp aan slachtoffers te verlenen. De hulp bestaat uit een beperkte financiële ondersteuning voor slachtoffers die via andere regelingen niet (voldoende) geholpen kunnen worden. Juist omdat het om veelal kleine bedragen gaat, kan het Pieter van Vollenhoven Fonds snel iets doen.

Het slachtoffer centraal

Het jubileumjaar 2012, waarin de VEB haar 25-jarig bestaan vierde, stond in het teken van “het slachtoffer centraal”.  Ter gelegenheid hiervan is een waarde cheque twv € 5000,– overhandigd aan het Pieter van Vollenhoven Fonds.

Blijvende ondersteuning

De VEB heeft de samenwerking met het Fonds Slachtofferhulp verder geïntensiveerd door jaarlijks te doneren. Onder begeleiding van het Fonds Slachtofferhulp kunnen slachtoffers gebruik maken van de expertise van de adviseurs van de VEB voor een beveiligingsadvies. Ook biedt de VEB het Fonds Slachtofferhulp een podium tijdens beurzen en evenementen.

Hier vind je de slachtofferwijzer van Fonds Slachtofferhulp voor meer informatie.

Website Fonds Slachtofferhulp

De VEB steunt slachtofferhulp omdat er dagelijks slachtoffers zijn van een inbraak. De impact is groot; naast materiële schade raakt dit personen emotioneel diep. 

Doel van de VEB is het beperken van de kans om slachtoffer te worden door het adviseren en realiseren van noodzakelijk te nemen beveiligingsmaatregelen; voorkomen is beter dan genezen. Maar als er toch slachtoffers vallen dan is de hulp van Fonds Slachtofferhulp enorm belangrijk.