Algemene Leden Vergadering/VEB Event

De VEB is er voor haar leden, maar bestaat ook door haar leden:
Op Algemene Ledenvergadering die jaarlijks medio maart plaatsvindt, kiezen de leden de ledenraad. Een afgevaardigde naar de ledenraad wordt voor 3 jaar benoemd.

De ledenraad is een afspiegeling van alle leden en binnen de ledenraad wordt het te voeren beleid afgestemd met het bestuur. De ledenraad komt minimaal drie maal per jaar bij elkaar. Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad. Tijdens de jaarlijkse ALV worden de leden op de hoogte gehouden van de stand van zaken binnen de VEB. Wat zijn de activiteiten van het bestuur, wat is er behaald van de doelstellingen? 

Nominaties "Beveiligingsbedrijf van het jaar":
Op de ALV/VEB Event wordt "Het Beveiligingsbedrijf van het jaar" bekend gemaakt.