Intakedocument

Intakedocument

Het advies van de vakman op het intakedocument

Op het intakedocument wordt het advies aangegeven hoe het risico beveiligd zou moeten worden overeenkomstig de VRKI en welke maatregelen horen bij dit advies. De inhoud van het intakedocument wordt besproken. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen heeft. 

Doel van het intakedocument

Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen wordt uitgevoerd, staat niet op het intakedocument en dit document is geen opdrachtbevestiging. Het is het advies dat je van de vakman krijgt. Het beveiligingsbedrijf ondertekent samen met de klant het intakedocument: het beveiligingsbedrijf tekent voor het verstrekte beveiligingsadvies en jij tekent voor de ontvangst van het beveiligingsadvies op basis van de verstrekte informatie. Desgewenst kan de verzekeraar ook het document ondertekenen wat met name voor de hogere risico’s erg belangrijk kan zijn.

Beveiligingsplan

Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de te nemen maatregelen worden toegelicht en uitgewerkt. Het maken van dit plan is maatwerk en kost het beveiligingsbedrijf tijd. Er kunnen daarom kosten in rekening worden gebracht.

Opdracht verstrekken

Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden, is afhankelijk van de opdracht die wordt verstrekt. Wordt het advies opgevolgd? Is er overleg met de verzekeraar geweest i.v.m. aanvullende eisen en/of mag er afgeweken worden van de VRKI? De offerte die je gaat ondertekenen is wat er aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden. 

Oplevering van de beveiligingsinstallatie met kwaliteitsgarantie

Na oplevering geeft het VEB-erkend installatiebedrijf een VEB-kwaliteitsdocument (certificaat of opleveringsbewijs) af. Hierin staat duidelijk welk VRKI-advies je hebt gekregen, of dit volledig of deels is uitgevoerd en welke beveiligingsmaatregelen er zijn genomen. Vraag er altijd om, want alleen een VEB-erkend installatiebedrijf kan dit document afgeven.