De Wet PBR

De wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus (Wet PBR):
In de wet PBR is geregeld wat wettelijk gezien een verplichting is voor beveiligingsbedrijven en recherchebureaus, alvorens zij hun werkzaamheden mogen uitoefenen. De volledige wettekst kunt u vinden op de website van de Overheid.

Screening betrouwbaarheid medewerkers:
Zo is oa. geregeld dat er bepaalde vakdiploma's aanwezig moeten zijn bij medewerkers van betreffende bedrijven. Ook is er een verplichte, door justitie uitgevoerde screening van medewerkers noodzakelijk, waardoor de betrouwbaarheid van deze medewerkers vast komt te staan.