Intakedocument

Het advies van de vakman op het intakedocument:
Op het intakedocument wordt het advies aangegeven hoe het risico beveiligd zou moeten worden overeenkomstig n de VRKI en welke maatregelen horen bij dit advies. De inhoud van het intakedocument wordt met u besproken. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen heeft. 

Doel van het intakedocument:
Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen wordt uitgevoerd, staat niet op het intakedocument en dit document is geen opdrachtbevestiging. Het is het advies dat u van de vakman krijgt. Zowel u als uw beveiligingsbedrijf ondertekenen het intakedocument: het beveiligingsbedrijf tekent voor het verstrekte beveiligingsadvies en u tekent voor de ontvangst van het beveiligingsadvies op basis van de door u verstrekte informatie.

Beveiligingsplan:
Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de te nemen maatregelen gemotiveerd worden toegelicht en uitgewerkt. Het maken van dit plan is maatwerk en kost uw beveiligingsbedrijf tijd. Er kunnen daarom kosten in rekening worden gebracht.

Opdracht verstrekken:
Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden, is afhankelijk van de opdracht die u verstrekt. Wordt het advies gevolgd? Is er overleg met uw verzekeraar geweest i.v.m. aanvullende eisen en/of mag er afgeweken worden van de VRKI? De offerte die u gaat ondertekenen is wat er door u aan beveiligingsmaatregelen is gewenst. 

Oplevering van uw beveiligingsinstallatie met kwaliteitsgarantie:
Na oplevering geeft uw VEB Erkend Installatiebedrijf een VEB kwaliteitsdocument (certificaat of opleveringsbewijs) af. Hierin staat duidelijk welk VRKI advies u hebt gekregen, of dit volledig of deels is uitgevoerd en welke beveiligingsmaatregelen er zijn genomen. Vraag er altijd om, want alleen een VEB Erkend Installatiebedrijf kan dit document afgeven.