Klachten of complimenten

Klachten of complimenten

Het melden van een klacht

Heb je een klacht en kom je er met jouw VEB-erkend beveiligingsbedrijf niet uit, dan kan je dit melden bij het secretariaat van de VEB. Uitsluitend klachten voorzien van alle benodigde informatie kunnen wij in behandeling nemen. Hiervoor hebben we de volgende informatie nodig: 
– een uitgebreide omschrijving en opsomming van het ontstane probleem
– wat heb je zelf ondernomen om het probleem op te lossen
– naw-gegevens beklaagde
– naw-gegevens van jezelf, liefst voorzien van telefoonnummer

Betreft het een klacht over geleverde diensten door en/of producten van een bij de VEB aangesloten bedrijf? Je dient een kopie van de ondertekende opdracht en/of offerte aan te leveren. Zonder deze documenten kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen. Wij nemen de klacht niet in behandeling als deze al bij een jurist of advocaat is aangemeld  of reeds aangifte is gedaan bij de politie.

Wat kan de VEB doen met je klacht?

Elke klacht wordt serieus genomen. Echter, de VEB is geen rechter en kan geen oplossingen met sancties opleggen. De VEB zal zo goed mogelijk of naar eer en geweten de klacht beoordelen en zal haar leden aanspreken om de klacht op een juiste en correcte manier af te handelen.

De VEB heeft geen sancties ander dan het geven van reprimandes en/of schorsing van het lidmaatschap.

Complimenten

Uiteraard horen wij ook graag goede ervaringen. Ben je tevreden over een VEB-erkend beveiligingsbedrijf, meldt het ons via info@veb.nl o.v.v. Compliment. Wil je het volgende daarbij doorgeven:
– naw-gegevens van jou
– naw-gegevens van het beveiligingsbedrijf
– waarom/waarover je tevreden bent

Jouw mening doet ertoe!