Klachten of complimenten

Het melden van een klacht:
Heeft u een klacht en komt u er met uw VEB beveiligingsbedrijf niet uit kunt u dit melden bij het secretariaat van de VEB. Uitsluitend klachten voorzien van alle benodigde informatie, kunnen wij in behandeling nemen. Hiervoor dient de VEB te beschikken over de volgende informatie: 
- een uitgebreide omschrijving en opsomming van het ontstane probleem
- wat heeft u zelf ondernomen om het probleem op te lossen
- n.a.w. gegevens beklaagde
- n.a.w. gegevens van uzelf, eventueel voorzien van telefoonnummer

Betreft het een klacht over geleverde diensten door en/of producten van een bij de VEB aangesloten bedrijf, dient u een kopie van de ondertekende opdracht / offerte aan te leveren. Zonder deze documenten kunnen wij uw klacht helaas niet in behandeling nemen. Wij kunnen uw klacht ook niet in behandeling nemen als deze reeds bij een jurist of advocaat is aangemeld.

Wat kan de VEB doen met uw klacht:
Uw klacht wordt serieus genomen. Echter, de VEB is geen rechter en kan voor u geen oplossingen met sancties afdwingen. De VEB zal naar beste weten en kunnen de klacht beoordelen en zal haar leden aanspreken om uw klacht op een juiste en correcte manier af te handelen.

De VEB heeft geen sancties anders dan het geven van reprimandes en royeren van haar leden.

Complimenten:
Uiteraard horen wij ook graag goede ervaringen. Bent u tevreden over uw VEB Beveiligingsbedrijf, meldt het ons via info@veb.nl o.v.v. Compliment. Wilt u het volgende daarbij doorgeven:-
- n.a.w. gegevens van uzelf
- n.a.w. gegevens van het beveiligingsbedrijf / installateur
- waarom / waarover u tevreden bent

Uw mening doet ertoe!