VEB Beveiligingscertificaat

Uw installatie voldoet aan de in de VRKI gestelde eisen:
Het VEB Beveiligingscertificaat kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd die volledig overeenkomt met de vastgestelde risicoklasse conform de VRKI. Alle daarbij behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd. De geconstateerde risicoklasse is gelijk aan de uitgevoerde risicoklasse. Op het Beveiligingscertificaat wordt duidelijk genoteerd welke maatregelen zijn uitgevoerd om de vereiste risicoklasse te behalen.