VEB kwaliteitsdocument

VEB-kwaliteitsdocument

Echtheid VEB-kwaliteitsdocument (certificaat of opleveringsbewijs)

Wil je zekerheid over de echtheid van een kwaliteitsdocument? Neem dan contact op met het secretariaat van de VEB. 

De vakman geeft een advies op basis van de VRKI. Dit is een instrument van het Verbond van Verzekeraars om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Nadat de installatie is opgeleverd, kan een kwaliteitsdocument worden verstrekt. Op het document staat vermeld welke risicoklasse conform de VRKI is geadviseerd en op basis van welke beveiligingsklasse er maatregelen zijn uitgevoerd. 

De verzekeraar kan een geldig VEB-kwaliteitsdocument eisen. Het document kan ter inzage worden opgevraagd voordat er dekking tegen inbraak wordt verleend, maar soms wordt dit pas na een inbraakschade opgevraagd. Om de geldigheidsduur van vijf jaar te waarborgen adviseren wij een onderhoudscontract af te sluiten met jouw installateur.

VEB-beveiligingscertificaat

Jouw installatie voldoet aan de in de VRKI gestelde eisen

Het VEB-beveiligingscertificaat wordt afgegeven als er een installatie is aangelegd die volledig overeenkomt met de vastgestelde risicoklasse conform de VRKI. Alle daarbij behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd. De geconstateerde risicoklasse is gelijk aan de uitgevoerde risicoklasse. Op het beveiligingscertificaat wordt duidelijk genoteerd welke maatregelen zijn uitgevoerd om de vereiste risicoklasse te behalen. 

VEB-opleveringsbewijs

Jouw installatie wijkt af van de in de VRKI gestelde beveiligingseisen

Het VEB-opleveringsbewijs wordt afgegeven als er een installatie is aangelegd waarbij de totale uitgevoerde beveiligingsmaatregelen afwijken van de VRKI. De gewenste risicoklasse is geadviseerd, maar niet volledig uitgevoerd. 

Niet in alle situaties is het noodzakelijk om de VRKI te volgen en in overleg met de verzekeraar kan ook worden afgeweken van de VRKI. Op het opleveringsbewijs wordt duidelijk aangegeven wat er aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd.