VEB Opleveringsbewijs

Uw installatie wijkt af van de in de VRKI gestelde beveiligingseisen:
Het VEB Opleveringsbewijs kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd waarbij de totale uitgevoerde beveiligingsmaatregelen afwijken van de VRKI. De gewenste risicoklasse is geadviseerd, maar niet volledig uitgevoerd. 

Niet in alle situaties is het noodzakelijk om de VRKI te volgen en in overleg met de verzekeraar kan ook worden afgeweken van de VRKI. Op het Opleveringsbewijs wordt duidelijk genoteerd wat er aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd.