Kwaliteitsdocument

Kwaliteitsdocument

Kwaliteitsgarantie

Wil je zekerheid of het om een uitgegeven kwaliteitsdocument (VEB Opleveringsbewijs of VEB Beveiligingscertificaat) gaat? Vul dan hieronder het volledige documentnummer in en je kan zien door wie en wanneer dit document is uitgegeven.

VEB-kwaliteitsdocument

Voer het registratienummer in zoals vermeld staat op het kwaliteitsdocument

* De geldigheidsduur van een document is 1 jaar en kan verlengd worden tot 5 jaar, mits er onderhoud wordt uitgevoerd volgens de vastgestelde regels. Of een uitgegeven document op dit moment geldig is, zal dan ook afhangen van diverse factoren. 

VEB Beveiligingscertificaat

De installatie voldoet aan de in de VRKI gestelde eisen

Een VEB-beveiligingscertificaat wordt uitgegeven als er een installatie is aangelegd die volledig overeenkomt met de vastgestelde beveiligingsklasse conform de geldende VRKI. Alle daarbij behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Aan de VRKI is voldaan; de uitgevoerde beveiligingsklasse is gelijk aan de geconstateerde risicoklasse.

VEB Opleveringsbewijs

De installatie wijkt af van de in de VRKI gestelde beveiligingseisen

Het VEB Opleveringsbewijs kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd waarbij de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen afwijken van de geconstateerde risicoklasse conform VRKI. De benodigde beveiligingsklasse is wel vastgesteld, maar niet volledig gevolgd.

Niet in alle situaties is het noodzakelijk om de VRKI te volgen en ook verzekeraars kunnen afwijken van de VRKI. Op het Opleveringsbewijs wordt duidelijk genoteerd wat er aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd.