VEB Beveiligingscertificaat

De installatie voldoet aan de in de VRKI gestelde eisen
Een VEB beveiligingscertificaat wordt uitgegeven als er een installatie is aangelegd die volledig overeenkomt met de vastgestelde beveiligingsklasse conform de vigerende VRKI. Alle daarbij behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Aan de VRKI is voldaan; de uitgevoerde beveiligingsklasse is gelijk aan de geconstateerde risicoklasse.