De Wet PBR

De wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus (Wet PBR):
In de wet PBR is geregeld wat wettelijk gezien een verplichting is voor beveiligingsbedrijven en recherchebureaus, alvorens zij hun werkzaamheden mogen uitoefenen. De volledige wettekst kunt u vinden op de website van de Overheid.

Vastgestelde betrouwbaarheid:
Zo is o.a. geregeld dat er bepaalde vakdiploma's aanwezig moeten zijn bij medewerkers van betreffende bedrijven. Ook zijn er bepaalde verplichte screenings bij medewerkers noodzakelijk, waardoor de betrouwbaarheid van deze medewerkers vast staat. 

Meer informatie over de Wet PBR