Intakedocument - beveiligingsplan

Intakedocument en beveiligingsplan

Het intakedocument verwoordt het advies van de vakman:
Het intakedocument is een document waarbij door het beveiligingsbedrijf wordt aangegeven en wordt besproken met de klant hoe het risico beveiligd zou moeten worden overeenkomstig de eisen van de VRKI. Ook wordt aangegeven hoe het bedrijf dit zou willen uitvoeren. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende oplossingen heeft. Beveiligen is nu eenmaal maatwerk.

Doel van het intakedocument:
Het intakedocument is geen opdrachtbevestiging, het is het advies van het beveiligingsbedrijf als vakman aan zijn (potentiele) klant. Beide partijen ondertekenen het intakedocument; de klant tekent voor ontvangst van het beveiligingsadvies en het beveiligingsbedrijf tekent voor het verstrekte beveiligingsadvies. Op het intakedocument kan worden aangegeven of wordt afgeweken van de gekozen maatregelen.

Beveiligingsplan:
Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de te nemen maatregelen gemotiveerd worden toegelicht en uitgewerkt. Het maken van dit plan is maatwerk en kost een beveiligingsbedrijf tijd. Er kunnen daarom kosten aan verbonden zijn.

Opdracht verstrekken:
Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden, is afhankelijk van de opdracht die de klant aan het beveiligingsbedrijf verstrekt. Wordt het gegeven advies gevolgd? Is er overleg met de verzekeraar geweest i.v.m. aanvullende eisen en/of mag er afgeweken worden van de VRKI? De offerte die de klant uiteindelijk ondertekent kan afwijken van het advies op het intakedocument. Uitsluitend de klant kan tenslotte als opdrachtgever bepalen welke beveiligingsmaatregelen er daadwerkelijk uitgevoerd worden.