VRKI – Intakedocument en beveiligingsplan

Intakedocument en beveiligingsplan

Het intakedocument verwoordt het advies van de vakman

Het intakedocument is een document waarbij door het beveiligingsbedrijf  wordt aangegeven en wordt besproken met de klant hoe het risico beveiligd zou moeten worden overeenkomstig de eisen van de VRKI. Ook wordt aangegeven hoe het bedrijf dit zou willen uitvoeren. Tenslotte geldt dat elk object zijn eigen specifieke beveiligingswensen en de daarbij behorende oplossingen heeft. Beveiligen is nu eenmaal maatwerk.

Doel van het intakedocument

Het intakedocument is geen opdrachtbevestiging. Het is het advies van het beveiligingsbedrijf als vakman aan zijn (potentiële) klant. Beide partijen ondertekenen het intakedocument; de klant tekent voor ontvangst van het beveiligingsadvies en het beveiligingsbedrijf tekent voor het verstrekte beveiligingsadvies. Op het intakedocument kan worden aangegeven of wordt afgeweken van de gekozen maatregelen.

Beveiligingsplan

Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de te nemen maatregelen gemotiveerd worden toegelicht en uitgewerkt. Het maken van dit plan is maatwerk en kost een beveiligingsbedrijf tijd. Er kunnen daarom kosten aan verbonden zijn.

Opdracht verstrekken

Wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen uitgevoerd gaat worden, is afhankelijk van de opdracht die de klant aan het beveiligingsbedrijf verstrekt. Wordt het gegeven advies opgevolgd? Is er overleg met de verzekeraar geweest in verband met aanvullende eisen en/of mag er afgeweken worden van de VRKI? De offerte, die de klant uiteindelijk ondertekent, kan afwijken van het advies op het intakedocument. Uitsluitend de klant kan tenslotte als opdrachtgever bepalen welke beveiligingsmaatregelen er daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

VEB-erkende beveiligingsinstallatiebedrijven dienen in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor bedrijven die aansluit op jouw activiteiten. Dit is aangegeven in de VEB3-Kwaliteitsregeling. Met betrekking tot de AVB/BAV hebben wij een samenwerking met verzekeringspartners. Voor informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.