Kwaliteitseisen VRKI

Vakmanschap:
Een VEB Erkend Installatiebedrijf onderscheidt zich door vakmanschap en voldoet aan de kwaliteitsregeling van de VEB, de VEB 3 Kwaliteitsregeling. VEB Erkende Bedrijven voldoen aan de wet PBR. Men stelt het risico vast conform de VRKI en vult het intake document in. Op basis hiervan wordt een beveiligingsplan gemaakt. Uiteindelijk wordt in overleg met de opdrachtgever en/of verzekeraar bepaald welke maatregelen worden uitgevoerd. Na oplevering kan een kwaliteitsdocument (certificaat of opleveringsbewijs) worden afgegeven.