VEB 3 Kwaliteitsregeling

Kwaliteit gewaarborgd:
De VEB heeft in 2009 haar eigen VEB 3 Kwaliteitsregeling geïntroduceerd als aanpassing op de toen geldende VEB 2000 regeling. De doelstelling om een breed gedragen regeling in de markt te zetten, met name gericht op kwaliteit van opgeleverd werk en gecontroleerde vakbekwaamheid van installateurs, is behaald. 

Input van verzekeraars gewaardeerd:
Verzekeraars hebben geholpen om de regeling tot stand te brengen. Aan hen is gevraagd mee te denken en input te geven. En daar is gevolg aan gegeven. Zo is er bijvoorbeeld een inspectie / keuringsbeleid aan de regeling gekoppeld. Het resultaat mag er zijn: een kwaliteitsregeling, breed gedragen in de markt: De VEB 3 Kwaliteitsregeling.

Basis van de VEB 3 Kwaliteitsregeling:
Uitgangspunt van de regeling zijn de wet PBR en de VRKI. Daarnaast is kwaliteit van opgeleverd werk een speerpunt. De kwaliteit van het opgeleverde werk wordt gecontroleerd door middel van jaarlijkse inspecties van opgeleverd werk. Daarbij worden onze installateurs gecoacht en begeleid, ook ten aanzien van hun bedrijfsvoering. Alles gericht om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

VEB Erkenning:
Beveiligingsbedrijven die aan alle in de VEB 3 Kwaliteitsregeling gestelde eisen voldoen, mogen zich VEB Erkend Beveiligingsbedrijf noemen. Ze passen de VRKI toe, zijn bewezen betrouwbaar en voldoen aan de Wet PBR. Een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf mag kwaliteitsdocumenten (certificaat of opleveringsbewijs) afgeven. Elk erkend bedrijf ontvangt jaarlijks een certificaat waaruit zijn erkenning blijkt.