VEB versus Borg

Verschillen en overeenkomsten tussen een VEB-erkend beveiligingsbedrijf en een Borg Gecertificeerd beveiligingsbedrijf

Qua uitvoering van werkzaamheden zijn er geen verschillen tussen beide soorten bedrijven; beide bedrijven hanteren de VRKI en kunnen kwaliteitsdocumenten afgeven voor opgeleverd werk. Dit zorgt ervoor dat deze documenten van beide bedrijven door verzekeraars geaccepteerd worden.

Twee regelingen naast elkaar

Een VEB-erkend beveiligingsbedrijf   werkt volgens de eisen van de Wet PBR en de VEB 3 kwaliteitsregeling, waarbij de VRKI de basis is. Een Borg Gecertificeerd beveiligingsbedrijf   werkt volgens de eisen van de Wet PBR en de Borg BRL. Ook deze bedrijven werken volgens de VRKI. De VRKI is een instrument om het risico vast te stellen.  

Verschillen

De verschillen van beide regelingen zijn vooral te vinden in:

 1. Het inspectiebeleid
 2. Inrichting van het bedrijfsproces
 3. Visie op de samenhang tussen “OBER” maatregelen
 4. De controle op de betrouwbaarheid
 5. Inkomstenstroom uit afgifte kwaliteitsdocumenten 
 1. Inspectiebeleid:
  De VEB coacht haar leden en werkt samen met haar inspecteurs aan het behoud en de constante verbetering van kwaliteit. Daarnaast zal er om de 3 jaar bij elk lid een inspectie plaatsvinden door een onafhankelijke inspectie-instantie.  
  Een Borg bedrijf wordt altijd geïnspecteerd door een inspectie-instantie en die coacht niet.
 2.  Inrichting van het bedrijfsproces:
  De VEB legt met name het accent van de te leveren en de te controleren kwaliteit op het opgeleverd werk. Het bedrijfsproces is uiteraard ook van belang, maar minder aan vast opgelegde regels gebonden zoals dat in de Borg-regeling is vastgelegd. 
 3. Visie op de samenhang tussen “OBER” maatregelen:
  Net zoals bij Borg is ook bij de VEB één deel van de benodigde beveiligingsmaatregelen (of O, of B, of E, of R) van de geconstateerde VRKI op te leveren met een kwaliteitsdocument (opleveringsbewijs). De VEB streeft echter totaal beveiliging na. Hierdoor wordt aan alle VRKI-maatregelen aandacht geschonken. Het aanspreekpunt over de genomen of geadviseerde maatregelen, die in grote mate een relatie met elkaar hebben, liggen hierdoor bij één bedrijf. Dit is wel zo duidelijk voor alle betrokkenen. 
 4. Betrouwbaarheid:
  VEB-erkende beveiligingsbedrijven worden via onze automatisering gecontroleerd of ze aan de Wet PBR voldoen. Is de verklaring van betrouwbaarheid verlopen (geldigheid 3 jaar) dan dient een nieuwe verklaring overlegd te worden. Zonder geldige verklaring van betrouwbaarheid verliest een VEB-erkend beveiligingsbedrijf de VEB-erkenning. Hierdoor staat dit bedrijf niet meer op het real-time ledenoverzicht VEB-erkendInstallatiebedrijf of www.veilig-en-betrouwbaar.nl en kunnen er ook geen kwaliteitsdocumenten meer afgegeven worden. Borg bedrijven worden uitsluitend tijdens hun audit hierop gecontroleerd.
 5. Inkomstenstroom uit afgifte kwaliteitsdocumenten:
  Per afgegeven Borg Kwaliteitsdocument vindt een verplichte afdracht aan het CCV/CI plaats. De VEB kent geen verplichte afdracht voor de uitgave van een kwaliteitsdocument (certificaat of opleveringsbewijs). Uiteraard mag de installateur voor een kwaliteitsdocument wel kosten in rekening brengen aan de opdrachtgever.