Brancheverenigingen bundelen de krachten in deze bijzondere en ongekende periode

VEB favicon

Vijf brancheverenigingen, de NVB, Federatie Veilig Nederland, VBe, BPOP en de VEB hebben de krachten gebundeld om de belangen van de gezamenlijke leden maximaal te kunnen behartigen. Het zijn hele bijzondere tijden die nog niemand van ons eerder heeft meegemaakt. Rutte sprak van een situatie die vergelijkbaar is met oorlogstijd, maar dan zonder oorlog. Er wordt veel gevraagd van wat men noemt de vitale beroepen. Maar daarnaast wordt er van elke burger ook enorm veel gevraagd. Kinderen thuis en daar moet opvang voor geregeld worden, scholen dicht, dus thuis onderwijs begeleiden en ga zo maar door. Door het uitbreken van het coronavirus ligt een belangrijk deel van de maatschappij stil. Veel bedrijven werken vanuit huis, winkels zijn gesloten, horeca dicht en daarnaast wordt nu geadviseerd om vooral geen vakantieplannen te maken, want ook die sector gaat mogelijk volledig dicht. Dit alles heeft enorme gevolgen voor de gehele branche en raakt ook de leden van de VEB.De vijf brancheverenigingen hebben gezamenlijk een aantal brieven verstuurd om de belangen te behartigen van de aangesloten ondernemers en hun werknemersHet is genoegzaam bekend dat we tegen een aantal grote knelpunten aanlopen en in een brief aan minister F. Grapperhaus (minister Justitie & Veiligheid) en H.P. van Essen (Korpsleiding Politie) wordt er door de vijf voorzitters met klem op aangedrongen om die knelpunten voor de beveiligingsbedrijven snel op te lossen.
Ook de banken spelen een hele belangrijke rol voor ondernemend Nederland en aan de banken vragen de brancheverenigingen eveneens medewerking. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), drs. Chr. P Buijink, is verzocht om procedures te vergemakkelijken in deze moeilijke tijden. Uit een kleine rondvraag door ons is gebleken dat de ene bank er wat gemakkelijker mee om gaat dan de andere en dat er dus wisselend door de banken actie op ondernomen wordt. Dit alles naast een vaak beperkte bezetting bij de banken en een bereikbaarheid die daardoor niet optimaal is. Dit terwijl er juist nu veel behoefte is aan advies en ondersteuning vanuit de bank. Dit komt de afhandeling van aanvragen niet ten goede. “We moeten er toch met elkaar uit zien te komen en elkaar door deze moeilijke periode heen helpen”, aldus het verzoek van de vijf voorzitters aan de Nederlandse Vereniging van Banken.
Ook is er een brief gestuurd naar de werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB-Nederland en de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierin wordt er met name op aangedrongen om particuliere beveiliging toe te voegen aan de lijst aan de lijst van sectoren die zwaar getroffen zijn door deze crisis en door de maatregelen die door de overheid genomen zijn.