Coronavirus: Update!

#stayhome houten blokken veilig doorwerken lockdown

Corona virus: Update Donderdag 16 maart heeft het wekelijks overleg weer plaatsgevonden met de vijf brancheverenigingen. Naast de VEB zijn in dat overleg vertegenwoordigd: • NVB • Federatie Veilig Nederland • VBe • BPOB

Gisteren is onder andere gesproken over de brieven die naar de Vereniging van Banken zijn gestuurd. Uitkomst hiervan is, dat vastgesteld is dat de banken er de laatste week beter, maar nog steeds wisselend mee om gaan. Ook is vastgesteld dat het voor bedrijven met lopende schulden/kredieten vaak eenvoudiger is dan voor een bedrijf wat een nieuw krediet aanvraagt. Daar wordt overleg over gevoerd met de Vereniging van Banken.

TOGS regeling en het daarvoor in het leven geroepen loket is per 15 april geopend. Leden kunnen daar terecht vanaf woensdag dus terecht. Deze regeling is van toepassing voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door de kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Aan de lijst met SBI codes is recent de code 80.10 toegevoegd. Deze code staat voor zakelijke dienstverlening: Beveiliging en opsporing, Particuliere beveiliging. Deze code is toegevoegd omdat met name evenementen en horeca direct getroffen worden. Daar vallen volgens de gegevens die de vijf brancheverenigingen verzameld hebben de grootste klappen. Dat neemt niet weg dat andere sectoren in de beveiliging ook getroffen worden. Alleen heeft het kabinet gemeend om op basis van bovenstaand enkel de SBI code 80.10 toe te moeten voegen.

Van de NOW regeling is vastgesteld dat de eerste betalingen inmiddels gedaan zijn. Dat is een goede zaak. Voor met name de grotere bedrijven geldt echter dat deze regeling van toepassing is voor het omzetcriterium op werkmaatschappij niveau.

De lobby bij de politie en NCTV heeft nog niet het gewenst resultaat opgeleverd. Ondanks eerdere toezeggingen is er nog steeds geen duidelijkheid vanuit de politie hoe om te gaan met verlopen passen en passen van medewerkers die in opleiding zijn en vooralsnog geen examens kunnen doen. Indien er vandaag geen brief is ontvangen over “hoe nu verder”, dan gaat er een korte brief naar de Minister met het verzoek daar maandag uitsluitsel over te geven.

Dan de voorbereidingen op de intelligente opstart van de economie, zoals Rutte dat afgelopen dinsdag in de wekelijkse persconferentie heeft genoemd. Ook wij krijgen daar als branche mee te maken en ter voorbereiding van het wekelijkse overleg voor komende week willen we graag het volgende weten:

Hoe gaan we om met de intelligente opstart van de 1,5 meter economie en wat hebben we daar voor nodig. Wat is onze ervaring met opdrachtgevers en hoe kan er worden samengewerkt om hier invulling aan te geven.

De intelligente opstart van de economie vraagt van ons duidelijkheid te geven hoe dit te realiseren. Die verantwoordelijkheid ligt dus bij de bedrijven zelf. Het ziet er naar uit dat de touwtjes per 28 april iets worden gevierd onder de voorwaarde dat wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen en laten zien hoe we hier mee om gaan.

Graag voor woensdag aanstaande hierover een reactie per mail naar het secretariaat zodat wij nog de gelegenheid hebben hier een overzicht van te maken van de voorgestelde oplossingen en benodigdheden. Die informatie wordt komende week dan meegenomen in het overleg met de andere branches.

Tot slot, maar niet geheel onbelangrijk. Er bereiken ons steeds vaker berichten vanuit het overleg met de vijf brancheverenigingen dat enkele bedrijven structureel zeer lage tarieven hanteren, waardoor er sterk getwijfeld wordt of de cao Particuliere beveiliging wel juist nageleefd wordt. Bij ons zijn inmiddels ook namen bekend van een tweetal VEB bedrijven waarvan aangegeven wordt dat zij de cao Particuliere Beveiliging niet juist lijken toe te passen. Deze uitingen zijn nog niet geverifieerd, maar daarvoor gaan we de komende dagen met deze bedrijven in overleg, zodat hier transparantie in wordt verkregen.

Voor alle duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen is het van belang dat altijd per soort werk de daarvoor geldende cao wordt toegepast.

Het ziet er dus heel voorzichtig naar uit, dat volgende week dinsdag aangekondigd gaat worden dat er een verlichting van de eerder door het kabinet genomen maatregelen van toepassing zijn per 28 april. Een ieder heeft dat waarschijnlijkheid tussen de regels door kunnen lezen. Dat is natuurlijk iets om naar uit te kijken. Keerzijde hiervan is dan tevens dat de eigen verantwoordelijkheid per burger en bedrijf naar alle waarschijnlijk ook benoemd gaat worden. Wees daar op voorbereid en tref zo snel mogelijk alle maatregelen die nodig zijn om hieraan te kunnen voldoen.

Graag zien we jullie reacties op de 1,5 meter economie tegemoet.