Fred Teeven extern adviseur van de VEB

Fred Teeven en Jan Kuipers

Oud staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gaat onze ruim 600 beveiligingsbedrijven tellende vereniging in politiek Den Haag vertegenwoordigen. “Belangrijk”, aldus voorzitter Jan Kuipers, “want we zijn goed in ons vak, maar wat minder sterk in politiek.” Fred Teeven werd voorgesteld tijdens de algemene ledenvergadering, die 28 maart plaatsvond. Hij vertelde in zijn leven veel met het vakgebied van de achterban van de VEB in aanraking te zijn gekomen. “Ik heb dertig jaar in de opsporing gewerkt en dertien jaar in de politiek. Daarbij kreeg ik zowel met techniek als met persoonsbeveiliging te maken.

Fred Teeven verklaarde vereerd te zijn met de uitnodiging om de VEB te gaan vertegenwoordigen, maar stelde wel als voorwaarde dat hij iets kan toevoegen. “Ik heb wel wat met uw sector. Tijdens mijn politieke carrière heb ik mij altijd hard gemaakt voor betere samenwerking tussen publieke en private veiligheidsorganisaties, omdat je samen meer bereikt. Ook was ik altijd voorstander van een betere informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven. Om dat te bereiken is het ook van belang dat de overheid de VEB weet te vinden als er bijvoorbeeld behoefte is aan advies voor een wetsvoorstel dat betrekking heeft op uw sector. Bijvoorbeeld een wetsvoorstel over cameratoezicht. Zo’n ontwikkeling kan tenslotte vergaande consequenties hebben voor uw bedrijfsvoering. Als de overheid het heeft over de bewaartermijn van beelden, mag u daar als sector best iets van vinden. Het is dus belangrijk dat u meepraat met de politiek. Ik kan voor u de deuren openen en het woord voeren. Niet alleen over wetgeving trouwens. Als u gehoor wilt in politiek Den Haag zult u onderwerpen moeten agenderen. U komt in de praktijk. Als u dan tegen problemen aanloopt en meerdere bedrijven tegen dezelfde problemen aanlopen, kan het zinvol zijn daar een politiek statement van te maken. Daarbij is het wel handig als je mensen kent en die ken ik wel. In de politiek, maar ook bij VNO-NCW en MKB-Nederland. En vergeet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet. Als je daar een ingang hebt, hoef je niet naar alle gemeenten met je standpunten.” Fred Teeven blijft tot het einde van het jaar lobbyen met de intentie om na die tijd door te gaan. Maar wel nadat uit een evaluatie zijn meerwaarde voor de vereniging is gebleken.
“Ik wil best uw vlaggenschip zijn, maar het gaat vooral om de inhoud.”