NOW Regeling opnieuw van kracht

Reddingsboei aan wand

Door de aanhoudende impact van het coronavirus op onze samenleving en economie heeft de overheid besloten de NOW regeling opnieuw te gaan verlengen. De oude regeling (NOW 2) was van toepassing tot 1 oktober 2020.

Doel is om steun te bieden om zo zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en tegelijkertijd bedrijven de mogelijkheid te bieden zich voor te bereiden hoe om te gaan met deze nieuwe economische situatie.
De NOW 3 regeling geldt voor drie tijdvakken van drie maanden, te weten kwartaal 4 van 2020 en kwartaal 1 en 2 van 2021. Op hoofdlijnen is de regeling als volgt:

  • 1e tijdvak (4e kwartaal 2020) en 2e tijdvak (1e kwartaal 2021): voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20% als zij aan de voorwaarden voldoen
  • 3e tijdvak (2e kwartaal 2021): alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 30% als zij aan de voorwaarden voldoen

Voor meer info hieromtrent verwijzen wij graag naar onze website….. en naar de website van de overheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now