Voor particulieren en de zakelijke markt

Ik zoek een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf

Waarom kiezen voor een VEB erkend beveiligingsbedrijf?

Je zoekt naar veiligheid en wil je geen zorgen maken. Bij een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf krijg je vakkundig advies en deskundige aanleg van een alarminstallatie. Bij een VEB Erkende Particuliere Beveiligingsorganisatie (PBO) is de opvolging van alarmmeldingen of het bewaken van eigendommen en/of objecten in vakkundige handen.

Je hoeft zelf niet te onderzoeken of je het juiste beveiligingsadvies hebt ontvangen of dat het beveiligingsbedrijf goede kwaliteit en diensten levert. Dat hebben wij al gedaan, door onze leden jaarlijks te inspecteren.

Codebediendeel

Meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met het secretariaat. 

Neem contact op

Veel gestelde vragen | FAQ

Certificaat:
Een VEB-beveiligingscertificaat is qua uitvoering van de beveiligingsmaatregelen hetzelfde als een BORG Beveiligingscertificaat. Beide documenten geven aan dat er is beveiligd volgens de VRKI. De uitgevoerde beveiligingsmaatregelen zijn gelijk aan de geconstateerde risicoklasse van de VRKI. Verzekeraars accepteren beide documenten.   

Opleveringsbewijs:
Qua uitvoering van de beveiligingsmaatregelen is er geen verschil. Beide documenten geven aan welke maatregelen er volgens de normering van de VRKI zijn uitgevoerd. Beide documenten geven ook aan dat er geen volledige beveiligingsklasse VRKI is uitgevoerd. Verzekeraars accepteren beide documenten

Het verschil is dat er bij een beveiligingscertificaat wel alle beveiligingsmaatregelen overeenkomstig de geconstateerde risico klasse van de VRKI zijn uitgevoerd en bij een opleveringsbewijs is dat niet het geval.

Beide bedrijven werken overeenkomstig de VRKI en geven je vakkundig advies over al uw beveiligingsvraagstukken. Verzekeraars en de overheid hanteren de VRKI en accepteren bedrijven die volgens de VRKI beveiligen.

Een VEB- en een BORG beveiligingscertificaat zijn qua uitvoering van de beveiligingsmaatregelen identiek. Beide documenten geven aan dat er is beveiligd volgens de VRKI. De uitgevoerde beveiligingsmaatregelen zijn gelijk aan de geconstateerde risicoklasse van de VRKI. Verzekeraars accepteren beide documenten.

Een VEB-en een BORG opleveringsbewijs geven beide aan welke maatregelen er volgens de normering van de VRKI zijn uitgevoerd. Beide documenten geven ook aan dat er geen volledige beveiligingsklasse VRKI is uitgevoerd. Verzekeraars accepteren beide documenten.

Dit is de oude benaming voor een VEB-beveiligingscertificaat. Op verzoek van de verzekeraars is de naam Installatie Attest vervallen en heeft dit document met dezelfde betekenis als het BORG beveiligingscertificaat, ook dezelfde benaming gekregen: VEB-beveiligingscertificaat.

Dit is de oude benaming voor een VEB-opleveringsbewijs. 

Het VEB-opleveringsbewijs kan afgegeven worden als er een installatie is aangelegd waarbij de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen afwijken van de VRKI. De benodigde beveiligingsklasse is wel vastgesteld, maar niet volledig gevolgd.
Niet in alle situaties is het noodzakelijk om de VRKI te volgen en ook verzekeraars kunnen afwijken van de VRKI. Op het opleveringsbewijs wordt duidelijk genoteerd wat er aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. 

Het komt nog een enkele keer voor dat verzekeraars niet volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in beveiligingsland. De huidige maatstaf is de VRKI, die door zowel BORG en VEB-Erkende Beveiligingsbedrijven op een juiste manier worden toegepast en uitgevoerd. Indien nodig, treden wij in contact met jouw verzekeraar.

Een alarmering kan op diverse manieren uitgevoerd worden. Of een installatie wel of niet via een PAC aangesloten dient te worden en met welke vorm van alarmopvolging, hangt af van de benodigde of gewenste mate van beveiliging.

Er zijn diverse soorten alarmeringen (AL0 t/m AL3) en er zijn ook diverse soorten alarmopvolgingen (R0 t/m R3). Een inbraaksignaleringssysteem zonder een PAC aansluiting, wordt doorgaans niet als een compleet systeem aangemerkt. De VRKI geeft duidelijkheid wanneer en wat voor soort doormelding via een PAC gewenst is.

De VRKI is een landelijk vastgesteld meetinstrument om te bepalen hoe jouw risico adequaat beveiligd zou moeten worden. De vakman kan dit voor je vaststellen, beveiligen is tenslotte maatwerk.

Je bent als consument niet verplicht om overeenkomstig de VRKI te beveiligen. Echter, als aan jouw beveiligingswens een eis van de verzekeraar ten grondslag ligt, is het wel verstandig aan deze eis te voldoen. In overleg afwijken van de eis van de verzekeraar kan gevolgen hebben voor de hoogte van de premie of voor de hoogte van een opgelegd eigen risico. Raadpleeg vooraf de verzekeringsvoorwaarden en overleg met jouw vakman. Het niet voldoen aan de uiteindelijke verzekeringseis kan tot gevolg hebben dat je niet verzekerd bent en dat er bij schade niet uitbetaald wordt. 

Verzekeraars zijn individueel bevoegd om ook eigen eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van toepassing van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI echter wel.

Het Programma van Eisen (PvE) is een vragenlijst/document waarop aan de hand van jouw gegevens de benodigde beveiligingsklasse vastgesteld wordt overeenkomstig de standaard VRKI-eisen.

De vakman zal voor je vaststellen hoe jouw risico beveiligd zou moeten worden volgens de VRKI. En hij zal aangeven hoe hij dat zou willen verwezenlijken. Het is dan ook een vakkundig advies van jouw installateur.

Zowel jij als jouw beveiligingsbedrijf ondertekenen dit document voor het uitgebrachte beveiligingsadvies.

Het is aan jou als opdrachtgever of het beveiligingsadvies wordt gevolgd. Is de beveiliging op aangeven van de verzekeraar, dan is het raadzaam om het VRKI advies te volgen. Het niet volgen van dit advies kan bijvoorbeeld betekenen dat er bij inbraakschade geen uitkering plaats vindt. 

Een beveiligingsplan is een uitgebreid document waarin de te nemen maatregelen gemotiveerd worden toegelicht. Het maken van dit plan is maatwerk en kost jouw beveiligingsbedrijf tijd. Er kunnen daarom kosten aan verbonden zijn.

Elke vorm van beveiliging is uiteraard zinvol, mits de maatregel correct is toegepast cq uitgevoerd. Wil je een beveiligingsadvies specifiek op jouw situatie gericht en wil je een vakkundige uitvoering van dit advies? Kies dan voor een vakman, een VEB-Erkend Beveiligingsbedrijf. 

Het is niet per definitie zo dat er na een alarmering altijd politie wordt ingeschakeld. Er moet een geverifieerde alarmmelding plaatsvinden alvorens de politie door de PAC ingeschakeld mag worden. Daarnaast hangt het van de afspraken af die er met een particuliere alarmcentrale (PAC) zijn gemaakt.
De politie neemt een geverifieerde alarmmelding in behandeling, echter door tijd- capaciteitsgebrek is de politie niet altijd in staat ook daadwerkelijk ter plaatse te komen. Dit is de reden dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van een particuliere opvolging, via een particuliere beveiligingsorganisatie (PBO).

Om een vals alarm uit te sluiten, moet eerst vast komen te staan dat het een serieuze melding betreft. Deze verificatie (controle) kan op drie manieren.

  1. Verificatie door personen. Bijvoorbeeld door een particuliere beveiliger die keyholding (sleutelhouderdienst) of collectieve surveillance (op een bedrijventerrein) verzorgt. Maar ook persoonlijke verificatie door jezelf of buren is toegestaan.
  2. Verificatie door de Particuliere Alarmcentrale met behulp van beeld (camera’s) of geluid (microfoons).
  3. Verificatie door de Particuliere Alarmcentrale op basis van meerdere alarmzones binnen uw alarmsysteem die binnen 5 minuten geactiveerd worden. Alarmsystemen waarop magneetcontacten op deuren en/of ramen en ruimtedetectie zijn aangesloten, kennen veelal meerdere alarmzones. Ook zijn er alarmsystemen die alleen op basis van ruimtedetectie meerdere zones kennen (onderscheid tussen entreehal, directiekamer etc.). Vraag dit bij twijfel na bij uw Particuliere Alarmcentrale of erkend beveiligingsbedrijf.

Dit staat voor Politie Keurmerk Veilige Woning. PKVW richt zich op bouwkundige beveiliging bij particuliere woningen. Een alarminstallatie valt niet onder PKVW. Een projectontwikkelaar bouwt steeds vaker onder “PKVW”, omdat de bouwvoorschriften eisen stellen aan nieuwbouw die overeenkomen met de eisen van PKVW. Een PKVW Certificaat staat bouwkundig gelijk aan een VEB opleverbewijs waarbij de maatregelen B1 + O1 zijn uitgevoerd. Daarnaast stelt PKVW onder andere nog extra eisen aan de aanwezigheid van rookmelders, de aanwezigheid van buitenverlichting bij opengaande deuren en aan veiligheid van de omgeving.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een overheidsinstantie. Het doel van het CCV is Nederland veilig en leefbaar te maken. Samen met Het verbond van Verzekeraars is door het CCV de VRKI ontwikkeld. Ook op de site van het CCV vindt je relevante informatie over de VRKI.

Het melden van een klacht:
Heb je een klacht en kom je er met jouw VEB-beveiligingsbedrijf niet uit, dan kan de brancheorganisatie VEB wellicht bemiddelen. Uitsluitend klachten voorzien van alle benodigde informatie, kunnen in behandeling worden genomen. Noteer op het contactformulier in ieder geval: 
– een uitgebreide omschrijving en opsomming van het ontstane probleem
– wat er is ondernomen om het probleem op te lossen
– naw gegevens beklaagde
– naw gegevens van jezelf, eventueel voorzien van telefoonnummer
Na ontvangst van jouw klacht (dat kan via het contactformulier) nemen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, contact met je op.

Zie ook:
https://veb.nl/particulier-zakelijk/veb-kwaliteitsdocument/klachten-of-complimenten/