Rapportage van de enquête betreft inzicht in de omvang van beveiligingsinstallatiebedrijven

VEB logo met headerfoto

Onlangs hebben sommige van u meegedaan aan de branche brede enquête van de Federatie Veilig Nederland betreft het verkrijgen van inzicht in de omvang van beveiligingsinstallatiebedrijven in Nederland.

Ondertussen zijn de inzichten die uit deze enquête zijn voortgekomen verwerkt in de rapportage Ontwikkelingen in de VEB-erkende installatiebedrijven over 2023.

Hieronder alvast een kleine greep uit een aantal van de belangrijkste bevindingen:

Het ziekteverzuim van VEB-erkende installatiebedrijven verreweg het laagst van alle veiligheids- en beveiliging gerelateerde sectoren;

  • Ongeveer een derde van de VEB-erkende installatiebedrijven zijn positief gestemd over de omzetontwikkeling van haar bedrijf in 2024 ten opzichte van 2023;
  • Na monteurs, is de behoefte aan HBO geschoolde technici, het hoogst onder werkgevers.

 Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan dit onderzoek hartelijk bedanken!