Onze 2 Brand Erkenningsregelingen: BKB en BKP

Brandalarm installatie

VEB Brand Kwaliteitsregeling

Bij een brandmeldinstallatie wordt in eerste instantie uitgegaan van de veiligheid (zelfredzaamheid) van mensen. Daarnaast kan een brandmeldinstallatie een belangrijke bijdrage leveren in het beperken van de schade. Detectie in een vroeg stadium van een beginnende brand met daarbij gedetailleerde informatie waar in het pand de branddetectie heeft plaatsgevonden is van groot belang om bovenstaand te kunnen realiseren.

De VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling BKB is een alternatief voor de huidige BMI regeling en is volledig in lijn met de NEN 2535: 2017. De VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling BKP is een aanvulling op de huidige BMI regeling en bedoeld voor die situaties waar er vanuit het bouwbesluit geen dringende noodzaak is om over te gaan tot de levering en aanleg van een brandmeldinstallatie, maar er vanuit de gebruiker of eisende partij wel de wens is.

Gecertificeerde systemen en een opleveringsbewijs

De VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling maakt onderscheid in gecertificeerde systemen en systemen met een opleveringsbewijs:

 • Bij een gecertificeerd systeem wordt er voldaan aan de NEN 2535 zoals vermeld in artikel 6.20 van het bouwbesluit. Deze regeling heet de VEB 4 – BKB.
  • De VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling BKB is een alternatief voor de huidige BMI regeling en is volledig in lijn met de NEN 2535: 2017.
  • Wordt waarschijnlijk 1e kwartaal 2022 gelanceerd.
 • Wanneer sprake is van een opleveringsbewijs, dan wordt alleen voldaan aan de projectierichtlijnen vanuit de NEN 2535, artikel 10. De toegepaste sensoren voldoen aan de NEN-EN 54 norm en worden per detector op een eigen zone aangesloten op een inbraakinstallatie, tevens vindt er een doormelding (met zonevermelding) plaats naar de PAC (Particuliere Alarm Centrale). Deze regeling heet de VEB 4 – BKP.
  • De VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling BKP is een aanvulling op de huidige BMI regeling en bedoeld voor die situaties waar er vanuit het bouwbesluit geen dringende noodzaak is om over te gaan tot de levering en aanleg van een brandmeldinstallatie, maar er vanuit de gebruiker of eisende partij wel de wens is.
  • 1e kwartaal 2021 gelanceerd.

De opleidingseisen

BKB:

 • Projecteringsdeskundige BMI
 • Installatiedeskundige

BKP: