VRKI 2.0

Op 1 januari 2019 is de nieuwe VRKI-2.0 versie gepubliceerd. Voor het toepassen van de oude VRKI en de VRKI-2.0 versie 2018 was er een overgangsregeling tot 1 april 2019. Na deze datum mag uitsluitend nog de VRKI-2.0 laatste versie worden toegepast.

Om je goed voor te bereiden, biedt de VEB de opfristraining VRKI-2.0-2020 aan.

Het programma bestaat onder andere uit
  • Introductie VRKI-2.0
  • Verschillen tussen de oude VRKI en de nieuwe VRKI-2.0
  • Verschillen tussen de VRKI-2.0 versie 2019 en de VRKI-2.0 versie 2020
  • Methodiek t.b.v. het juist bepalen van de risicoklasse.
  • Methodiek t.b.v. het juist bepalen van zgn. (nieuwe) combinaties van beveiligingsmaatregelen (voorheen beveiligingsmatrix).
  • Uitleg m.b.t. de juiste interpretatie van de nieuwe termen en definities.
  • Enige praktijkgerichte uitleg m.b.t. de realisering en projectie van de nieuwe beveiligingsdefinities/beveiligingsmaatregelen.
  • Het op correcte wijze, toepassen van het nieuwe intake-document.

 Tijdens de presentatie/training is er ruimte voor interactie (stellen van vragen e.d.).

De cursus wordt gegeven in het cursus lokaal van de VEB te Woerden. De kosten bedragen € 195,00 excl. BTW, inclusief lesmateriaal, lunch en bewijs deelname. Deze kosten dienen vooraf betaald te zijn. 

Je kan je aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld te sturen naar info@veb.nl