Ledenraad

Afvaardiging namens de leden

Waarom een Ledenraad?

In de VEB-statuten is geregeld dat zolang de vereniging meer dan 375 leden heeft, de vereniging een ledenraad dient in te stellen.  Deze ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de leden. Waarbij de doelgroepen, waarvan de vereniging de belangen behartigt, zoveel mogelijk evenredig zijn vertegenwoordigd door de afgevaardigden.

Wat doet de Ledenraad?

De ledenraad geeft richting in het uitzetten en uitvoeren van de strategie van de VEB. De ledenraad vormt dan ook een brug tussen de wensen van de leden en de uitvoering daarvan door het bestuur. De ledenraad is sparringpartner van het bestuur en zal gevraagd en ongevraagd advies geven over de te volgen koers. Vanzelfsprekend heeft de ledenraad ook enkele bevoegdheden die te maken hebben met de inrichting van de vereniging. Deze bevoegdheden staan omschreven in de statuten.

Wie in de Ledenraad?

Als lid van de ledenraad is het vooral belangrijk om gemotiveerd te zijn om een bijdrage te willen leveren aan de VEB-organisatie. Het gaat erom dat je kennis en ervaring wilt delen en je wilt inzetten om actief mee te denken met het bestuur. Daarnaast moet je in staat zijn om te filteren wat belangrijk is. Langetermijnbelangen gaan soms vóór gewin op de korte termijn. Samen staan we sterk, geldt ook hier. 

Wil je contact opnemen met één van de leden van de ledenraad? Mail dan ter attentie van de gewenste persoon naar ledenraad@veb.nl