S.I.B. (Specialist Inbraak Beveiliging)

Specialist Inbraak Beveiliging: S.I.B. 

De VEB heeft de titel S.I.B. in het leven geroepen voor beveiligingsinstallateurs met aantoonbare kennis op het gebied van elektronische en bouwkundige beveiliging. De voorwaarden voor inschrijving in het S.I.B. register zijn: 

  • De titel S.I.B. mag gevoerd worden als hij/zij in het bezit is van het TBV diploma aangevuld met het TBMB diploma. Preventieadviseurs PKVW kunnen in aanmerking komen voor de titel S.I.B. als naast het TBV diploma de aanvullende VEB Bouwkunde Bedrijventraining is gevolgd.
  • Inschrijving in het S.I.B. register kan worden verlengd als één maal per twee jaar een opfriscursus is gevolgd.
  • In de opfriscursus wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen in de vakgebieden elektronische en bouwkundige beveiliging.
  • Een persoon met de vereiste diploma’s en kennis kan op zijn verzoek ingeschreven worden in het S.I.B. Register. 
  • Een bewijs van vermelding in het S.I.B. register zal vanuit de VEB iedere twee jaar verstrekt worden.
  • De inschrijving in het register is voor VEB leden gratis. Voor niet leden bedragen de kosten € 85,– per inschrijving voor 2 jaar. 

Adviesfunctie

Het advies van een SIB-er is niet meer weg te denken bij met name in de hogere risico’s. 

* Ter nagedachtenis aan

John Ossendorp, bestuurslid VEB, is in 2008 verongelukt. John heeft in samenwerking met IMKO opleidingen de titel S.I.B. bedacht vanuit de overtuiging dat beveiliging begint vanuit de basis beveiligingsfilosofie.