Lockdown

#stayhome houten blokken veilig doorwerken lockdown

Afgelopen maandag is duidelijk geworden dat het nog niet goed gaat met de bestrijding van het coronavirus. Het gevolg is de lockdown die door de minister president Mark Rutte aangekondigd is.

Wat betekent dat voor u
Inspecties worden tot nader order niet meer uitgevoerd. Daarmee willen we zowel u als onze inspecteurs niet onnodig blootstellen aan eventuele risico’s. Maar ook vinden wij het als onze plicht maximaal gevolg te geven aan de oproep van het kabinet.
Met andere woorden: de inspecties komen voorlopig te vervallen. Op 19 januari gaan we de zaak opnieuw beoordelen. Dat is de datum die door Rutte genoemd is waarop het kabinet met een nieuwe update komt.
Ook de trainingen en cursussen die gepland stonden worden tot en met 19 januari geannuleerd.

Gevolgen
Deze lockdown heeft ongetwijfeld voor een deel van onze leden weer grote gevolgen, net als bij de eerste intelligente lockdown in maart van dit jaar. Met name aan de kant van de PBO zal dit merkbaar zijn door de sluiting van een belangrijk deel van de retailbedrijven. In die sector komt het, naast vele andere sectoren, nu hard aan.
Aan de andere kant weten we ook dat veel technische bedrijven door kunnen werken. De voorwaarde is echter wel dat we ons aan het protocol moeten houden. In de praktijk blijkt dat het handhaven van de 1,5 meter een heel erg effectieve methode is om de verspreiding tegen te gaan. Dat lijkt soms moeilijk om invulling aan te geven, maar daar kunnen we zelf ook een steentje aan bij dragen door het zo te plannen dat zo min mogelijk mensen tegelijkertijd op hetzelfde werk werkzaam zijn.

Maar het biedt ook kansen, want wellicht dat ook nu weer op meer plekken ondersteuning wenselijk is vanuit de beveiligingsbedrijven. Het vraagt om een andere kijk op de markt en meer creativiteit, want als de wereld veranderd moeten wij mee veranderen.
Let wel, creativiteit kan ook leiden tot het zoeken van de randen van de regels. Minister De Jonge heeft vandaag aangegeven dat dit nu niet het moment is om die randen op te zoeken en te handelen vanuit de geest van de wet in plaats van de letter.
Veiligheid is een belangrijk iets en vormt de basis van ons bestaan. Daarom ook vanuit onze kant het dringende verzoek gehoor te geven aan de richtlijnen die door het kabinet afgegeven zijn. Het zullen een paar bijzondere weken worden en de kerstperiode krijgt een hele andere dimensie dan voorgaande jaren.
Het bestuur wenst u ondanks de bijzondere periode waarin we zitten, een hele fijne kerst toe en…

BLIJF GEZOND!