Directiewijziging VEB

Jan Kuipers schudt de hand van nieuwe VEB directeur René Kamphuis

Eerst een korte terugblik om te verduidelijken wat de grondslag is van eerder genomen besluiten en de situatie zoals die nu anno 2023 is.

2020: de functie van directeur start in een pilotfase per 1 september 2020.

Aan de totstandkoming van deze functie liggen een aantal redenen ten grondslag:

  • Groei van de vereniging in combinatie met het toenemen van het aantal taken waar de vereniging mee te maken krijgt;
  • De groei die toen in volle gang was bracht met zich mee dat de hoeveelheid werk meer was dan wat redelijkerwijs door het bestuur ingevuld kon worden
  • September 2020 is de vereniging gestart met deze nieuwe functie voor twee dagen in de week. De voorzitter heeft in die periode zijn bedrijf verkocht om zo ruimte vrij te maken voor meer werkzaamheden voor de VEB.
  • Het is begonnen als een pilot om de vereniging de tijd te geven om vast te stellen op welke wijze er een toekomst vaste oplossing gevonden zou kunnen worden.
  • Het laatste jaar, anderhalf jaar, is vastgesteld dat het wenselijk was om de functie uit te breiden van twee dagen per week naar minimaal 4 dagen in de week.
  • Dit omdat het aantal taken dermate toegenomen is dat het niet alleen maar wenselijk is, maar inmiddels ook noodzakelijk is om meer tijd beschikbaar te hebben.
  • De groei naar inmiddels rond de 900 aangesloten bedrijven brengt niet alleen meer werkzaamheden met zich mee, maar heeft de vereniging ook een andere positie in de markt gegeven.
  • En dat brengt andere verantwoordelijkheden, maar ook andere verwachtingen met zich mee.

2023: aanstelling nieuwe directeur per januari 2024

De nieuwe directeur treedt in dienst per 8 januari 2024 en hij gaat vier dagen in de week werken. Zijn standplaats is Woerden, want daar is het kantoor gevestigd, maar hij gaat meer het land in dan nu het geval is om het contact met de leden en de partners nog verder te versterken.

Zijn naam is René Kamphuis en hij is de laatste 18 jaren werkzaam geweest bij Evema Beveiliging en Communicatie in Apeldoorn. Begonnen als projectleider in 2007 tot 2011, van 2011 tot 2019 in de functie van General Manager en in 2019 aangesteld tot Algemeen Directeur en die functie tot aan zijn vertrek in november 2023 ingevuld.

René is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het bedrijfsbureau ofwel secretariaat en stuurt dat ook aan. Zijn taken bestaan naast bovenstaand uit een aantal secretaris taken waaronder het ondersteunen van de voorzitter, het bestuur en de ledenraad. Hij geeft uitvoering aan het door het bestuur bepaalde beleid en is verantwoordelijk voor de financiële resultaten van de vereniging.

Voor de VEB betekent dit een nieuwe mijlpaal, het verder bestendigen van de groei en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Door de aanstelling van René en het daardoor meer onafhankelijk maken van de voorzitter is de vereniging nog beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in deze roerige tijden.

Het bestuur wenst René alles succes toe, heet hem van harte welkom bij de vereniging en kijkt uit naar de samenwerking met hem.

Jan Kuipers met nieuw VEB directeur René Kamphuis