Jan Kuipers aangesteld als directeur VEB

Jan Kuipers VEB bestuur

Jan Kuipers wordt per 1 september directeur van de VEB. Daarnaast blijft hij voorzitter van de bijna 700 leden tellende brancheorganisatie. De behoefte aan een directeur was er om een volgende professionaliseringsslag te kunnen uitvoeren.

De VEB wordt nu nog geleid door het bestuur. Maar door de groei van zowel het aantal leden als activiteiten, is het wenselijk geworden dat iemand zich hier meer mee bezig kan houden. Het wordt dan bovendien mogelijk om nieuwe activiteiten te ontplooien, die de vereniging bekender zullen maken en die voor nog hechtere banden met belanghebbenden buiten de VEB zullen zorgen. “De vereniging heeft de volwassenheid bereikt waar we naar gestreefd hebben. Nu moeten we de volgende fase in gang zetten. Die fase is een verdere professionaliseringsslag”, aldus Kuipers.

Voor één jaar
Jan Kuipers kwam direct in beeld als mogelijke directeur. Hij kent als voorzitter de vereniging als geen ander en kan na de zomer over de benodigde tijd beschikken, omdat hij zijn huidige bedrijfsactiviteiten beëindigt. Nu de Ledenraad heeft ingestemd met zijn benoeming, kan hij vanaf 1 september voor één jaar aan de slag als directeur. Een functie die hij twee dagen per week gaat vervullen. Na dat jaar vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken of het takenpakket van de directeur eventueel bijgesteld moet worden.

Belangrijkste taken
Tot de belangrijkste taken van Kuipers behoren het geven van meer naamsbekendheid aan de vereniging, het vergroten van het aanzien van de VEB in de markt en het onderhouden van contacten met overige belanghebbenden. Daarnaast gaat hij leiding geven aan het secretariaat.
Met de directeursfunctie verwacht de VEB de verdere groei en ontwikkeling van de vereniging te kunnen doorzetten en meer invloed te kunnen uitoefenen op zowel de politiek, de markt als de overige stakeholders. De vereniging krijgt daarmee nog meer aanzien en kan zich daarnaast verder voorbereiden op wat de toekomst kan gaan brengen, aldus het bestuur.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.