Nieuwe installatievoorschriften mistgeneratoren

Mistgenerator in winkel

Mistgeneratoren bewijzen zich in de praktijk als effectief middel om schade bij inbraak te beperken.

Het is van belang dat mistgeneratoren deskundig worden geïnstalleerd. 18 januari 2023 zijn in samenwerking met de Federatie Veilig Nederland, Techniek Nederland en de VEB de nieuwe installatievoorschriften voor mistgeneratoren gepubliceerd. Voor VEB leden zijn deze te downloaden achter de inlog onder het kopje referentie documenten.

De vorige installatievoorschriften waren inmiddels 20 jaar oud. Aan het concept van de mistgenerator is weinig veranderd, maar er is intussen natuurlijk veel ervaring opgedaan en de brancheorganisaties hebben de daarmee vergaarde kennis verwerkt in de geactualiseerde en verbeterde versie van de installatievoorschriften.

Maximale effectiviteit
Een belangrijke verandering is dat de mistgenerator niet meer als een op zichzelf staande maatregel wordt beschouwd. Voor maximale effectiviteit dient het apparaat onderdeel te zijn van een integraal pakket aan bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Daarom is gezorgd voor een verbeterde aansluiting bij de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) die door verzekeraars en beveiligingsbedrijven gebruikt wordt om het niveau van de beveiligingsmaatregelen af te stemmen op het risico van inbraak. Verder is integratie met onder andere de ventilatie noodzakelijk, om te voorkomen dat de mist snel weer verdwijnt. De auteurs hebben er ook naar gestreefd om de vernieuwde installatievoorschriften zo praktisch en helder mogelijk te maken voor installateurs die mistgeneratoren leveren, voor meldkamers die op afstand de status van de apparaten bewaken en eindgebruikers, die op de hoogte moeten zijn van de randvoorwaarden die kleven aan het gebruik van een mistgenerator.

De finale versie is becommentarieerd door een vertegenwoordiger namens het Verbond van Verzekeraars, vandaar dat het VvV ook apart wordt genoemd bij de samenstellers van de richtlijn.

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.