Nieuwe wet: vertrouwenspersoon verplicht

Standbeeldjes apen spreken zien horen

Veel mensen krijgen op het werk te maken met intimidatie, discriminatie, pesten en agressie. Een gevolg daarvan kan zijn dat er een gevoel van onveiligheid ontstaat op de werkvloer, maar ook dat de werksfeer negatief beïnvloed wordt.

Op 23 mei is door de tweede kamer een wet aangenomen die verplicht stelt dat een bedrijf/organisatie, met een bedrijfsgrootte van 10 werknemers of meer, een vertrouwenspersoon in haar gelederen heeft. Dat kan iemand zijn uit de eigen organisatie (interne vertrouwenspersoon), maar het kan ook iemand zijn die ingehuurd wordt (externe vertrouwenspersoon). Het is nu dus bij wet vastgesteld dat iedere werknemer het recht heeft op toegang tot een vertrouwenspersoon.

Wat betekent dit voor u

Allereerst dat u na moet gaan of dit op uw bedrijf of organisatie van toepassing is. Is uw bedrijf kleiner dan 10 werknemers, dan is het niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Maar het getuigt wel van goed werkgeverschap wanneer die vertrouwenspersoon wél aangesteld is. Is uw bedrijf of organisatie wel groter dan 10 werknemers, dan bent u verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

De vertrouwenspersoon geniet wettelijke bescherming tegen ontslag en mag niet belemmerd worden in zijn functioneren of bijvoorbeeld in de eventuele promotiekansen.

Het is dus belangrijk dat u hier aandacht aan besteedt zodat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen die u als werkgever op dit vlak heeft.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op de website van de Tweede Kamer en op overheid.nl

🍪 Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden.