De nieuwe VEB 4 Kwaliteitsregeling

De nieuwe VEB 4 kwaliteitsregeling kwaliteitsdocument

Op 1 april 2022 is de nieuwe en verbeterde opvolger van de VEB 3 Kwaliteitsregeling van kracht geworden. U kunt op 13 en 14 april 2022 tijdens de FireSafety & Security beursdagen kennismaken met deze nieuwe regeling.

 De VEB 4 bestaat uit twee delen:

  • De kwaliteitsregeling VEB 4 Algemeen, die geldt als de paraplu voor de onderliggende erkenningsregelingen;
  • De erkenningsregeling VEB 4 Inbraak VRKI.

De kwaliteitsregeling VEB 4 biedt ruimte aan meerdere erkenningsregelingen, waaronder bijvoorbeeld inbraak en diefstal, high risk, camera en brand. In de toekomst, wanneer blijkt dat daar in de markt behoefte aan is, kan toegangsbeheer worden toegevoegd. Elke discipline heeft eigen specifieke kenmerken.

De VEB 4 Kwaliteitsregeling is een regeling die staat voor kwaliteit en is net als de vorige regeling gebaseerd op het continu verbeteren van de kwaliteit, het zelflerende model. De VEB 4 is volledig en in lijn met de wet PBR en de erkenningsregeling VEB 4 Inbraak VRKI is volledig gebaseerd op de VRKI. Het is een regeling die duidelijkheid voor het technisch beveiligingsbedrijf creëert en waar elk technisch beveiligingsbedrijf zich in kan herkennen.

Net als bij de VEB 3 moet er bij de VEB 4 de kwaliteit van het opgeleverde werk gecontroleerd worden door middel van jaarlijkse inspecties, door zowel door VEB-inspecteurs als door een externe inspectie instelling. Daarbij worden onze installateurs gecoacht en begeleid, ook ten aanzien van hun bedrijfsvoering. Alles gericht om de kwaliteit continu te verbeteren.

Welke erkenningsregelingen zijn onderdeel van de VEB 4?
De VEB 4 is uitgebreider dan de VEB 3 en is geschikt voor een nog bredere benadering.

De VEB 4 Inbraak VRKI
Is de opvolger van wat nu de VEB 3 is en ook volledig gebaseerd op de VRKI.  De VEB 4 is voortgekomen uit de behoefte voor zo min mogelijk administratie en zo veel mogelijk kwaliteit. De markt vraagt om een kwalitatief hoogwaardige erkenningsregeling met alleen de noodzakelijke procedures en een periodieke controle op de kwaliteit van het opgeleverde werk.

Bent u nu VEB 3-erkend? Dan gaat VEB 4 hier naadloos in over. De wijzigingen ten aanzien van opleidingseisen van de VEB 3 zijn in een overgangsregeling van toepassing.

De VEB 4 Brand
De erkenningsregeling VEB 4 Brand, die de VEB in april 2021 lanceerde, is nu herzien en ook gesplitst in de kwaliteits- en erkenningsregeling. De regeling kende al een belangrijk verschil tussen systemen die volledig op de NEN 2535:2017 gebaseerd zijn en rookmelders die aangesloten kunnen worden op (bestaande) inbraaksystemen waarbij enkel artikel 10 van de NEN 2535 van toepassing is. Dit artikel heeft betrekking op de projectie-eisen.

Bij een gecertificeerd systeem wordt er voldaan aan de NEN 2535 zoals vermeld in artikel 6.20 van het bouwbesluit. Deze regeling heet de VEB 4 – BKB.

De VEB 4 Brand BKB is een alternatief voor de huidige BMI regeling en is volledig in lijn met de NEN 2535: 2017.

Wanneer sprake is van een opleveringsbewijs, dan wordt alleen voldaan aan de projectierichtlijnen vanuit de NEN 2535, artikel 10. De toegepaste sensoren voldoen aan de NEN-EN 54 norm en worden per detector op een eigen zone aangesloten op een inbraakinstallatie. Er vindt dan ook een doormelding (met zonevermelding) plaats naar de PAC (Particuliere Alarm Centrale). Deze regeling heet de VEB 4 – BKP.

De VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling BKP is een aanvulling op de huidige BMI regeling. De regeling is voor situaties waar er vanuit het bouwbesluit geen dringende noodzaak is om over te gaan tot levering en aanleg van een brandmeldinstallatie, maar deze wens er vanuit de gebruiker of eisende partij wel is.

VEB 4 Excellent Camera Toezicht
De erkenningsregeling VEB 4 Excellent Camera Toezicht is ontstaan uit de behoefte om de kwaliteit van camerasystemen te kunnen garanderen aan de opdrachtgever. Daarnaast wordt er net als bij de beoordeling van de risico’s voor inbraak en diefstal gebruik gemaakt van een intakedocument waar de uitgangspunten in vastgelegd worden.

Voor de klant betekent dit een duidelijk uitgangspuntendocument op basis van een nieuw ontwikkelde risicoklasse beoordeling. Het niveau van het camerasysteem moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Daarbij staan in de regeling ook de eisen, de voorwaarden en de specificaties waar elke camera binnen een systeem aan moet voldoen. Deze erkenningsregeling is klaar en wordt binnen enkele weken gelanceerd.

VEB 4 High Risk
De naam spreekt voor zich. De VEB 4 High risk is ontwikkeld voor het beoordelen van de risico’s in het hoge segment. In het hoge segment worden er naast gecertificeerde producten ook gebruik gemaakt van producten op basis beveiligend vermogen en/of gelijkwaardigheid.

Hier vindt bij voorkeur altijd overleg plaats met de eisende partij, daar waar afgeweken wordt van de VRKI.