VRKI: Eisen van verzekeraars

VRKI – Verbeterde Risicoklassenindeling

De VRKI

De VRKI is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen moeten worden om het inbraakrisico te beperken. Voor een VEB-erkend installatiebedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI een vereiste.

De VRKI is ontwikkeld door Het Verbond van Verzekeraars samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de VEB en overige belanghebbenden.

Een particulier en de inboedel

De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van attractieve zaken van de inboedel. De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risicoklasse. In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.  

Attractieve zaken kunnen zijn:
– audiovisuele- en computerapparatuur
– lijfsieraden, contant geld en geldswaardig papier
– bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.) 

Het bedrijf, de inventaris en goederen

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel/showroom of in een magazijn). In een schema, de beveiligingsmatrix, wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

VRKI Beveiligingsmaatregelen, een totaalconcept

De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen, zoals: 
– organisatorische maatregelen
– bouwkundige maatregelen
– elektronische maatregelen
– reactie dan wel alarmopvolging
– meenemendebeperkende maatregelen
– compartimentering

Advies en installatie overeenkomstig de VRKI

Een VEB-erkend beveiligingsbedrijf adviseert conform de VRKI. Het beveiligingsadvies zal gericht zijn op de persoonlijke situatie; beveiligen is maatwerk. VRKI-klasse 1 is het laagste risico en VRKI-klasse 4 het hoogste risico.

Is de VRKI verplicht?

Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eisen te formuleren. Zij kunnen daarom afwijken van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI echter wel.