Inspectie opgeleverd werk

Verplichte jaarlijkse inspectie voor installateur

Elk VEB-erkend installatiebedrijf zal eenmaal per jaar een opgeleverde installatie aan een inspectie moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB 4 Kwaliteitsregeling. Door deze verplichte jaarlijkse inspectie kan de kwaliteit van opgeleverd werk worden getoetst, maar ook worden bewaakt.

Inspectie door een II

De VEB heeft eigen VEB-coaches en inspecteurs, die deskundig en bewezen betrouwbaar zijn. Naast coaching zal ook een opgeleverd werk aan een inspectie worden onderworpen. Daarnaast maakt de VEB gebruik van inspecteurs van een Certificatie Instelling (CI) die onder toezicht staat van de Raad van Accreditatie (RvA). Een CI voert uitsluitend een inspectie op opgeleverd werk uit en coacht niet. 

Het beveiligingsbedrijf van het jaar

Gebaseerd op inspectieresultaten wordt jaarlijks het “beveiligingsbedrijf van het jaar” gekozen.