Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0

Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0

Wat is de VRKI?

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een onafhankelijk meetinstrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventieve maatregelen getroffen moeten worden en van welke zwaarte. Voor een VEB-erkend installatiebedrijf is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI verplicht. Verzekeraars hebben samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de VEB en overige belanghebbenden de VRKI ontwikkeld.

Het inbraakrisico van particulieren bepalen

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel/showroom of in een magazijn). In een schema wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

Attractieve goederen zijn o.a.:

  • audiovisuele- en computerapparatuur
  • lijfsieraden, contant geld en geldswaardig papier
  • bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.)

Download hier de VRKI Kaart

Wil je meer weten over het schema van beveiligingsmaatregelen? VEB-leden krijgen toegang tot ons online portal en deze documenten.

Het inbraakrisico van bedrijven bepalen

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde ervan en onder welke omstandigheden de goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel/showroom of in een magazijn). In een schema wordt aangegeven welke beveiligingsmaatregelen er bij welke risicoklasse behoren.

De beveiligingsmaatregelen van het VRKI

De VRKI onderscheidt diverse soorten beveiligingsmaatregelen. Deze worden ook wel deOBER-maatregelen genoemd:
– O staat voor Organisatorisch
– BK staat voor Bouwkundig
– EL staat voor Elektronisch
– RE staat voor Reactie
Daarnaast spreekt men over Alarmtransmissie (AT), schildetectie (SD), meeneem beperkende maatregelen (ME) en compartimentering (CO).

Het VRKI-intakedocument en beveiligingsplan

Nadat het inbraakrisico is vastgesteld en de beveiligingsmaatregelen duidelijk zijn, wordt er een VRKI intakedocument opgesteld en eventueel een beveiligingsplan. Een intakedocument is het advies van het beveiligingsbedrijf aan zijn klant. Of dit advies opgevolgd gaat worden, is afhankelijk van de wens van de klant en kan ook afhangen van de eisen van zijn verzekeraar. In het kwaliteitsdocument wat door het beveiligingsbedrijf wordt afgegeven, staat het advies en wat er daadwerkelijk aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. Kennis van de VRKI om te kunnen adviseren en te installeren is noodzakelijk.

Is de VRKI verplicht?

Verzekeraars zijn onafhankelijk van elkaar bevoegd om beveiligingseisen te stellen. Dit kan dus afwijken van de VRKI en deze is dus niet verplicht. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI echter wel.

VRKI-opfristrainingen

De VEB verzorgt regelmatig opfristrainingen. Deze trainingen zijn toegankelijk voor zowel leden van de VEB als verzekeraars en/of tussenpersonen van verzekeraars. Voor informatie raadpleeg de link opleidingen of neem contact op met het secretariaat van de VEB.

Kwaliteitseisen VRKI

VEB-erkende bedrijven

Alle documenten om de VRKI uit te voeren zijn beschikbaar voor onze VEB-leden in ons online portal. Een VEB-erkend installatiebedrijf onderscheidt zich door vakmanschap en voldoet aan de kwaliteitsregeling van de VEB, de VEB 4 Kwaliteitsregeling . VEB-erkende bedrijven voldoen aan de wet PBR. Men stelt het risico vast conform de VRKI en vult het intakedocument in. Op basis hiervan wordt een beveiligingsplan gemaakt. Uiteindelijk wordt in overleg met de opdrachtgever en/of verzekeraar bepaald welke maatregelen worden uitgevoerd. Na oplevering kan een kwaliteitsdocument (beveiligingscertificaat of opleveringsbewijs) worden afgegeven.

De Wet PBR

De wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus (Wet PBR)

In de wet PBR is geregeld wat wettelijk gezien een verplichting is voor beveiligingsbedrijven en recherchebureaus, alvorens zij hun werkzaamheden mogen uitoefenen. De volledige wettekst kan je vinden op de website van de overheid.

Zo is onder andere geregeld dat er bepaalde vakdiploma’s aanwezig moeten zijn bij medewerkers van betreffende bedrijven. Ook zijn er bepaalde verplichte screenings bij medewerkers noodzakelijk, waardoor de betrouwbaarheid van deze medewerkers vaststaat.