De Wet PBR

De wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus (wet PBR):
In de wet PBR is geregeld wat wettelijk gezien een verplichting is voor beveiligingsbedrijven en recherchebureaus, alvorens zij hun werkzaamheden mogen uitoefenen. Zo is geregeld dat er bepaalde vakdiploma's aanwezig moeten zijn bij medewerkers van beveiligings bedrijven. Ook is een verplichte screening van medewerkers noodzakelijk, waardoor de betrouwbaarheid van deze medewerkers vast staat. Veelal gaat dit om de verklaring van betrouwbaarheid. Deze heeft een geldigheid van 3 jaar. Voor een VEB Erkend Installatiebedrijf geldt dat indien de verklaring van betrouwbaarheid is verlopen, het bedrijf niet meer aan de wet voldoet. Hierdoor verliest het bedrijf per direct de VEB erkenning. 

Verklaring van betrouwbaarheid aanvragen: 
De verklaring van betrouwbaarheid dient aangevraagd te worden door de persoon waar het om gaat. Deze verklaring wordt afgegeven door het regiokorps van de regio waar de aanvrager woonachtig is. Voor leden van de VEB staat het aanvraagformulier, alsmede een overzicht van de mailadressen van de regiokorpsen achter de inlog bij downloads, onder het kopje Wet PBR. 

Ledenbestand van de VEB is bruikbaar voor een PAC:
Een  PAC is vanuit de regelgeving (Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale-art 4.5.6) verplicht om te controleren of het aansluitende installatiebedrijf voldoet aan de eisen van de Wet PBR. De VEB heeft een real time overzicht van de VEB bedrijven die aan de Wet PBR voldoen. Uitsluitend VEB Erkende Beveiligingsbedrijven voldoen aan de wet PBR en staan op dit overzicht vermeldt. 

De volledige wettekst van de Wet PBR kunt u vinden op de website van de Overheid.