PAC – Art.4.5.6 BORG PAC-regeling

Art.4.5.6 BORG PAC-regeling

Verplichte controle door PAC volgens art 4.5.6. BORG PAC-regeling

Ledenbestand van de VEB is bruikbaar voor een PAC

Een PAC is vanuit de regelgeving (Regeling BORG Particuliere Alarmcentrale-art 4.5.6) verplicht om te controleren of het aansluitende installatiebedrijf voldoet aan de eisen van de Wet PBR. De VEB heeft een real time overzicht op haar website waarop de VEB-bedrijven die aan de Wet PBR voldoen, worden vermeld: Raadpleeg hiervoor het ledenoverzicht of kijk op www.veilig-en-betrouwbaar.nl 

Controle door PAC volgens art 4.5.6:

VEB-erkende bedrijven ontvangen een VEB certificaat waaruit blijkt dat dit bedrijf op het controlemoment (datum van afgifte certificaat) voldeed aan de wet PBR. Afgifte van dit certificaat vindt jaarlijks* plaats en is dan ook een momentopname. 

Realtime overzicht VEB-erkende installatiebedrijven:

De vereiste verklaring van betrouwbaarheid heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze verklaring kan op elk moment worden afgegeven en loopt hierdoor niet synchroon met de afgiftedatum van de VEB-erkenningscertificaten. Op de website van de VEB worden daarom in een real time overzicht uitsluitend de VEB-bedrijven vermeld die op dat moment de beschikking hebben over een geldige verklaring van betrouwbaarheid. 

De volledige wettekst van de Wet PBR kan je vinden op de website van de Overheid.