PAC – VEB-kwaliteitsdocument

VEB-kwaliteitsdocument

Installatie door de vakman

Nadat een installatie is opgeleverd, kan er een document van oplevering worden verstrekt. Dit is het bewijs dat de installatie vakkundig is aangelegd volgens de normen en eisen vanuit de VRKI. Wij adviseren installateurs om in alle gevallen een kwaliteitsdocument af te geven. Anderzijds adviseren wij de consument om te allen tijde een kwaliteitsdocument aan te vragen. In dit document staat duidelijk en overzichtelijk voor de klant, maar ook voor de verzekeraar, of en zo ja welke VRKI-beveiligingsklasse is geadviseerd en/of en welke beveiligingsklasse is uitgevoerd. Tevens wordt specifiek vermeld welke beveiligingsmaatregelen er zijn uitgevoerd. Er zijn 2 soorten VEB-kwaliteitsdocumenten met elk zijn eigen waarde en betekenis:

VEB Beveiligingscertificaat
VEB Opleveringsbewijs

Geldigheidsduur

Elk VEB-kwaliteitsdocument heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, dat verlengd kan worden tot maximaal 5 jaar. In deze periode van 5 jaar dient een aansluitend onderhoudscontract afgesloten te zijn. Het uitgevoerde onderhoud kan aangetoond worden door middel van onderhoudsbonnen.

Eis van verzekeraars

De verzekeraar kan een geldig VEB-Kwaliteitsdocument eisen. Hij kan dit ter inzage vragen voordat er dekking tegen inbraak wordt verleend, maar kan dit ook pas na een inbraakschade bij de klant opvragen. Ons advies aan jou en aan je klant is om de geldigheidsduur van 5 jaar door middel van een aansluitend onderhoudscontract te waarborgen.

Echtheid VEB-kwaliteitsdocument

Wil je zekerheid of het om een uitgegeven kwaliteitsdocument gaat? Vul dan hieronder het volledige documentnummer in en je kan zien door wie en wanneer dit document is uitgegeven.

VEB 4-Kwaliteitsregeling

Leidraad

Een PAC volgt de eisen vanuit de overheid. Hier is geen eigen VEB-kwaliteitseis voor, de VEB volgt de wet hierin. De VEB 4-kwaliteitsregeling voor de installatiebedrijven dient echter als leidraad. Hierin staan naast specifiek eigen regelingen voor installateurs, ook overkoepelende regelingen voor VEB-leden in zijn algemeen.