PBO – Polissen

Polissen

AVB-polis PBO en BAV-polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid voor bedrijven voor PBO (AVB-polis)
AVB-polis verplicht

VEB-erkende beveiligingsbedrijven moeten in het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit is aangegeven in de VEB-Kwaliteitsregeling: Vakgroep PBO.
Met betrekking tot de AVB/BAV hebben wij een samenwerking met een partner. Informatie kun je hier vinden. Link 

Bestaande polis opzeggen?

Heb je nog een bestaande polis en wil je toch de voordelen van deze nieuwe VEB-polis? De nieuwe polis kan je aanvragen en afsluiten, voordat de “oude” polis is beëindigd. 

Cao

Cao, een ding apart
VEB en de cao voor beveiligen

De VEB streeft geen eigen cao na. Wel willen we graag onze stem laten gelden bij de onderhandelingen over cao-afspraken om het belang van onze leden te verdedigen.

Om mee te doen, zullen we vooral nog “groter” moeten groeien. En ook willen we weten waar je de knelpunten ervaart. Input van de leden is dan ook essentieel om relevante issues te kunnen aandragen. Wij zijn op de goede weg en hebben met regelmaat overleg met belangrijke partners op het gebied van beveiliging.

Voor specifieke cao-vraagstukken kun je ook informeren bij de Beveiligingsbranche. Deze organisatie is overkoepelend en is naast een servicecentrum en adviesorgaan, ook het controleorgaan op naleving van de cao. De VEB zit aan tafel bij de voorbesprekingen aangaande de cao.

Wet PBR

De wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus (de wet PBR)

Het is strafbaar om zonder vergunning een beveiligingsorganisatie of recherchedienst te beginnen. Dit staat in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Er is bijvoorbeeld geregeld dat medewerkers van beveiligingsbedrijven in het bezit moeten zijn van bepaalde vakdiploma’s.  Ook is een screening van medewerkers verplicht, waardoor de betrouwbaarheid van deze medewerkers vaststaat. Lees de beknopte versie van de eisen die de Wet PBR aan een Particuliere Beveiligingsorganisatie stelt. 

Aanvraag toestemming korpschef

Op de website van de politie kun je informatie en adressen vinden hoe vergunningen aan te vragen.