Partner – Productregistraties

Productregistraties

Testhuis, Certificatie Instituut en Productregistraties

Testhuis

Een product kan door de leverancier of producent aangeboden worden ter keuring bij een Europees geaccrediteerd testhuis. Deze test het product volgens de Europese normen EN-501XX en eventuele extra aanvullende voorschriften (INCERT/België). Bekende testhuizen zijn Telefication, ANPI, IMQ e.d. Er is geen wettelijk kader waarin wordt voorgeschreven dat producten gekeurd moeten zijn. Alleen nationale voorschriften en Europese normen.

Certificatie Instituut

Indien het product is goedgekeurd gaat het testrapport naar het bedrijf dat het heeft ingediend. Het testrapport kan dan ingediend worden bij een certificatie instituut CI. Dit gekeurde product wordt vervolgens voorzien van een “certificaat” waarop de GRADE of Class wordt vermeld. Deze geven dit productcertificaat dan af aan het bedrijf dat het heeft ingediend. Bekende CI’s zijn onder andere ANPI, SGS, BOSEC, DD, VDS, IMQ .
Dit certificaat kan op een aantal levels worden afgegeven. De meest voorkomende levels zijn 2 en 5. Level 2 betreft een eenmalige toetsing van het product en productieproces. Bij Level 5 is daar een jaarlijkse terugkerende controle over de continuïteit en productieproces aan toegevoegd. Deze toetsing geschiedt volgens een ISO-norm. De branddetectie gerelateerde producten worden al jarenlang op Level 5 van een productcertificaat voorzien.

Productregistratie

De leverancier of producent kan gekeurde producten op een aantal manieren presenteren aan de markt. Via eigen communicatiekanalen zoals website, catalogus of een leveranciers overzicht. Maar kan de producten ook aanbieden bij de stichting REQ. Deze Nederlandse stichting heeft zich tot doel gesteld dat er op 1 plaats in de markt een overzicht is van gekeurde producten. Ook kunnen hier de producten die niet Europees gekeurd zijn (zoals oude NCP gekeurde producten) op worden vermeld, indien de leverancier deze bij REQ aanbiedt. Voor de registratie wordt een vergoeding gevraagd per product en het is geldig tot de duur van het certificaat. Een vermelding op de REQ-site geeft aan dat een product volgens de NCP, ANPI, VDS  gekeurd is of dat de keuring verlopen is. Een registratie met nummer geeft aan dat het product gekeurd is door een geaccrediteerd testhuis volgens een Europese norm.

Omdat Europese producenten producten laten testen bij bijv. ANPI,  VDS of IMQ, welke naast een testhuis ook een CI zijn en een eigen registratielijst hebben ( welke zij kosteloos aanbieden) ontstaan er meerdere vindplaatsen. Voor ANPI is dit CERTALARM lijst. CERTALARM is een Europese organisatie die producten registreert voor brand en inbraak. Bepalend voor de testroute zijn: kosten, doorlooptijd, meerjarige afspraken, en het belang om bijvoorbeeld ook in België het product voor de Belgische markt gekeurd te krijgen.  

Onder andere hier kan je nakijken of een product een registratie heeft. Ook jouw leverancier zou je meer kunnen aangeven over de registratie van hun product.
http://stichting-req.nl/
http://www.kiwafss.nl/fss/componenten-bij-NCP.aspx?LangType=1043